Basel Komitesi, operasyonel risklerin ölçümü için hazırlanmış olan Standart Ölçüm Yöntemini içeren “İstişare Dokümanını” görüşe açmış bulunmaktadır.

Standart Ölçüm Yöntemi

Basel Komitesi, operasyonel risklerin ölçümü için hazırlanmış olan “Standart Ölçüm Yöntemini (the Standardised Measurement Approach)” içeren “İstişare Dokümanını” görüşe açmış bulunmaktadır.

İstişare Dokümanı, Standart Ölçüm Yönteminin geliştirilmesi ve uygulamaya alınması ile birlikte Gelişmiş Ölçüm Yaklaşımı”ın (the Advanced Measurement Approach's) kaldırılmasını düzenlemektedir.

Yeni bir yöntemin geliştirilmesine olan ihtiyacı Basel Komitesi izleyen şekilde açıklamaktadır;

Bankaların mevcut operasyonel risk modelleme uygulamaları ve bunun sermayedeki sonuçlarının Komite tarafından değerlendirilmesi, Gelişmiş Ölçüm Yaklaşımı’nın (AMA) doğasında var olan karmaşıklığın ve  içsel modelleme uygulamalarının geniş bir yelpazede yer alması sebebiyle kıyaslanabilir olmamasının,  risk ağırlıklı varlık hesaplamalarında değişkenliği şiddetlendirdiği ve risk ağırlıklı sermaye oranlarına güveni aşındırdığını ortaya çıkarmıştır.

Standart Ölçüm Yöntemi basit ancak hala risk duyarlılığı olan bir yönteme duyulan ihtiyaca cevap olarak geliştirilmiştir.

Yeni yöntem hakkında detaylı açıklama BIS’in izleyen sayfasında bulunabilir. http://www.bis.org/bcbs/publ/d355.htm

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder