EPDK İDARİ PARA CEZALARI VE DİĞER YASAL YAPTIRIMLAR

EPDK İDARİ PARA CEZALARI VE DİĞER YASAL YAPTIRIMLAR

Bu yazıda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 2015 yılı ve 2016 yılının ilk çeyreğinde verilen idari para cezaları, alınan lisans iptali/sonlandırılma kararları ve Resmi Gazete yoluyla yapılan yazılı savunma taleplerine dair bir karşılaştırma yer almaktadır.

EPDK 2015 yılının ilk 3 ayında 75 adet idari para cezası kararı vererek 30,6 milyon TL tutarında ceza yazmıştır. 2016 yılının ilk 3 ayında ise ceza adedi 83'e çıkarken tutar 29,7 milyon TL'ye gerilemiş bulunmaktadır.

2015 yılı ilk çeyreğindeki ceza rakamını oluşturan kararlara baktığımızda, 21.2.2015 tarihinde yayınlanan EPDK kararı ile Yusuf Köseoğlu’na verilen 5,5 milyon TL'lik para cezası’nın tutarı oldukça arttırdığını görüyoruz. * Bu tek olay analizden çıkarıldığında, 2016 yılının ilk çeyreğinde, 2015’in aynı dönemine kıyasla EPDK’ca verilen idari para cezalarında hem sayı, hem de tutarca artış olduğunu söylemek mümkün bulunmaktadır. Adetsel artış %10 iken, tutarsal artış %18’e ulaşmaktadır.

2015 yılının tamamında ise EPDK tarafından 207 adet karar verilerek, 79,3 milyon TL tutarında idari para cezası verilmiştir.

EPDK tarafından firmalara verilen idari para cezalarına ceza sayısı olarak değil de, cezanın verildiği firma sayısı olarak baktığımızda ise EPDK’nın 2015 yılı ve 2016’nın ilk çeyreği boyunca 188 adet firmaya idari para cezası verdiğini görüyoruz.

Ceza alan firmalara baktığımızda ise en yüksek cezayı alan 5 firmanın aşağıdaki gibi olduğunu görüyoruz.

Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Ltd Şti aldığı 19 adet ceza ile en fazla ceza alan firma olarak görünmektedir.

İdari para cezaların aylar itibariyle gelişimi

Aşağıda yer alan grafikten de görüleceği üzere EPDK tarafından verilen idari para cezalarında Ekim 2015’den bu yana bir canlanma ve artış görülüyor. Ceza adetlerinde Aralık ve Şubat aylarında görülen düşüşü dikkate aldığımızda ceza tutarlarının daha istikrarlı bir şekilde arttığını söyleyebiliriz.

Mart 2016, verilen 30 adet 12.9 milyon TL tutarında idari para cezası ile 2016’nın en yüksek tutarlı cezasının verildiği ayı oluşturmaktadır.

Yazılı savunma talepleri 

2015’in ilk çeyreğinde EPDK tarafından Resmi Gazete kanalıyla firmalardan talep edilen yazılı savunmaların adedi 45 iken bunun 2016’nın ilk çeyreğinde 59 adede çıktığını görüyoruz. Yani 2015 ve 2016’nın ilk çeyrek rakamları karşılaştırıldığında EPDK’nın firmalardan Resmi Gazete kanalıyla talep ettiği yazılı savunmalar %30 artmış durumdadır.

Tüm 2015 boyunca EPDK tarafından firmalardan talep edilen savunmalar ise 216 adet olarak karşımıza çıkmaktadır.

Lisans iptalleri/sonlandırılmaları

EPDK 2015'in ilk çeyreğinde 53 adet lisans iptaline/sonlandırılmasına karar verirken bu rakam 2016'nın ilk çeyreğinde 43 adet olarak gerçekleşmiş durumdadır. 2015'in tamamı boyunca verilen lisans iptal/sonlandırılma kararlarına baktığımızda ise toplamda 189 adet karar görüyoruz.

Sonuç

2015 yılı ilk çeyreği ve 2016 yılının aynı döneminde EPDK tarafından verilen idari para cezaları ve ilanen yapılan yazılı savunma talepleri karşılaştırıldığında EPDK’nın daha etkin olarak çalıştığını söylemek mümkün görünmektedir;
 

  • verilen idari para cezaları adetsel olarak %10, tutarsal olarak ise %18,
  • ilanen talep edilen yazılı savunma talepleri ise %30 artmış durumdadır.

 
Lisans iptalleri ve sonlandırılma kararlarında ise 2015’e oranla 2016 yılı ilk çeyreğinde bir düşüş bulunmaktadır.

Açıklayıcı Notlar:
 

  • Resmi Gazete’de yayınlanan EPDK kararlarından hareketle çalışma yapılmıştır.
  • Kararların tarih sınıflandırması yayınlandıkları Resmi Gazete’nin tarihi baz alınarak yapılmıştır.

 
 
(*) 21.2.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan kararda Yusuf Köseoğlu’na verilen cezanın sebebi ... motorine yağ karıştırarak tağşiş edildiği, ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali yapıldığı, tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin istasyonda bulundurulduğu, mühürlenmiş olan istasyonda plastik ve gizli tank bulundurulduğu ve...mühürlenen istasyonda piyasa faaliyeti yapılması.... olarak belirtilmektedir.
 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder