OPRİSK DERGİSİ GÜNCEL VERİ GİRİŞLERİ

22 ve 23.7.2016 tarihli Resmi Gazeteler’de yer alan EPDK kararlarının ve 26.7.2016 tarih 2016/24 nolu SPK Bülteninde yer alan SPK kararlarının OpRisk Dergisi veritabanına girişleri yapılmıştır.
26 Temmuz 2016 tarih 2016/24 sayılı SPK Bülteninde yer aldığı üzere SPK tarafından Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Bölüm Başkanı–Araştırma Birim Yöneticisi olarak görev yapan Mert Ülker’in,

1. 18 Temmuz 2016 Pazartesi günü Aracı Kurum’un bazı müşterilerine elektronik posta ile gönderilen araştırma raporunun hazırlanması ve yayımlanması sırasında sorumluluğunu yerine getirmemiş olması nedeniyle; sahip olduğu Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisansı’nın iptal edilmesine,

2. ve araştırma raporunda yer alan ifadeler sebebiyle hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.

Kararda, suç duyurusunda bulunmanın hukuki gerekçesi olarak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Cumhurbaşkanına hakaret” başlığını taşıyan 299. Maddesi ve “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama” başlığını taşıyan 301. Maddesi belirtilmektedir.

SPK Bülteninde yer alan bir diğer karar ise VİA Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünün sona erdirilerek Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkarılmasına ilişkindir. Kararda, halka arz edilmiş ve hakim ortaklar dışındaki ortakların elinde bulunan Şirket paylarının pay başına 14,00 TL’den Şirket’in halka arz izahnamesinin “Geri Alım Garantisi” kısmında belirlenen hükümler kapsamında geri alınmasına karar verilmiştir.

Kararın ilgili bölümleri aşağıda bulunabilir.

VİA Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünün sona erdirilerek SPKn kapsamından çıkarılmasına ve Şirket paylarının borsa kotundan çıkarılmasına, Şirket paylarının mevcut durumda Borsa’da halka arz fiyatının (13,60 TL) ve geri alım garantisi verilen fiyatın (14,00 TL) altında işlem gördüğü, 26.07.2016 tarihinde Borsa kapanış fiyatının 12,40 TL olduğu ve çok sığ bir piyasasının bulunduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde yatırımcı menfaatine olacak şekilde;

i. Şirket’in hakim ortakları tarafından verilen geri alım garantisi kapsamında Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Finans Yatırım) nezdinde bloke tutulan tutar ve teminat mektubu kullanılmak suretiyle, halka arz edilmiş ve hakim ortaklar dışındaki ortakların elinde bulunan Şirket paylarının geri alım garantisine konu olan kısmının tamamının geri alım garantisi kapsamında herhangi bir talep iletilmeden, pay başına 14,00 TL’den Şirket’in halka arz izahnamesinin “Geri Alım Garantisi” kısmında belirlenen hükümler kapsamında geri alınmasının zorunlu tutulmasına ve söz konusu işlemlerin halka arz izahnamesinde yer verildiği üzere Finans Yatırım tarafından gerçekleştirilmesi, geri alım garantisine ilişkin ödemelerin en geç bloke tutulan tutarın vade sonu tarihi olan 17.08.2016 tarihinde gerçekleştirilmesi,

ii. geri alım garantisi kapsamında olmayan paylara sahip yatırımcıların korunması amacıyla pay başına 14,00 TL’den bu paylara sahip ortaklara satma hakkı verilmesine, satma hakkını kullanmak isteyen yatırımcılara ait payların Şirket’in hakim ortakları tarafından satın alınmasının zorunlu tutulmasına, geri alım garantisi kapsamında olmayan paylara sahip ortakların taleplerinin karşılanabilmesini teminen bu payların tamamının satın alınması için yeterli olacak tutarın geri alım garantisi işlemlerinin tamamlanmasını takip eden iş günü bloke hesaplar kullanılarak Finans Yatırım tarafından İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’ye aktarılması, satma hakkını kullanmak isteyen yatırımcılara yapılacak ödemelerde bloke tutulan nakdin ve teminat mektubunun yetersiz kalması durumunda farkın en geç 17.08.2016 tarihine kadar hakim ortaklar tarafından tamamlanması ve söz konusu işlemlerin takibinin Finans Yatırım tarafından yapılması ve ortakların satma hakkı işlemlerinin de Finans Yatırım tarafından yerine getirilmesi gerektiğine karar verilmiştir.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder