APPLE'A 13 MİLYAR EURO VERGİ CEZASI

Avrupa Komisyonu, 3 yıl süren inceleme dönemi sonucunda İrlanda’nın Avrupa Birliği kurallarına aykırı bir şekilde Apple’a 13 milyar EUR vergi avantajı sağladığı ve bu tutarın İrlanda tarafından Apple’dan tahsil edilmesi gerektiğine karar vermiştir.

Rekabet politikalarından sorumlu komisyon üyesi Margrethe Vestager tarafından yapılan açıklamada, üye ülkelerin kendi belirledikleri bazı şirketlere vergi ayrıcalıkları sağlayamayacağı, bu durumun AB mevzuatına aykırı olduğu belirtilmiştir. Açıklamada “Komisyon soruşturmasının sonucunda İrlanda'nın Apple'a yasadışı vergi kolaylıkları sağladığı, böylece diğer şirketlerin ödediklerinden çok daha az vergi ödemesinin önünü açtığı ve bunun sonucunda da Apple’ın Avrupa karları üzerinde 2003’de sadece %1, 2014’de ise %0.005 vergi ödediği” ifadesi yer almaktadır. İrlanda’da standart kurumlar vergisi oranı %12.5’dur.

Haziran 2014’de başlatılan kapsamlı bir incelemenin ardından Avrupa Komisyonu, İrlanda tarafından uygulanan iki vergi düzenlemesi ile Apple’ın vergi ödemelerinin 1991 yılından bu yana önemli miktarda ve yapay olarak azaltıldığı sonucuna varmıştır. Düzenlemeler ile, Apple’ın İrlanda da kurulmuş olan iki şirketinin vergilendirilebilir karlarını ekonomik gerçekliğe uygun olmayan bir şekilde sadece kağıt üzerinde var olan bir Genel Müdürlüğe aktarabilmesine imkan tanınmıştır. Genel Müdürlüğe tahsis edilen bu karlar, İrlanda vergi hukukunun halen yürürlükte olmayan spesifik bir hükmü ile hiç bir ülkede vergiye tabi değildir. Vergi düzenlemelerinin izin verdiği bu tahsis uygulaması ile Apple Sales International’ın karları üzerinden ödenen kurumlar vergisi 2003’de %1, 2014’de ise %0.005’e kadar düşmüştür. 

İrlanda’da Apple’a uygulanan bu ayrıcalıklı vergi muamelesi AB devlet yardımları kurallarına aykırıdır ve Apple’a diğer işletmeler karşısında kayda değer bir avantaj sağlamıştır. Komisyon, ilk bilgi talebinin gerçekleştiği 2013’ten başlayarak on yıllık bir dönem içinde verilen yasa dışı devlet yardımının iadesini istemeye yetkilidir. İrlanda Apple’dan 2003’ten 2014’e kadar olan dönemde tahsil edilmeyen 13 milyar EUR vergiyi faizi ile birlikte almak durumundadır.

İrlanda’nın vergi düzenlemeleri, Apple’ın AB pazarında yaptığı satışlardan elde ettiği gelir üzerinden vergiden kaçınmasını sağlamaya uygun yapıdadır. İrlanda düzenlemelerine uygun olarak Apple, ürünlerinin satışından elde edeceği karı satış yapılan ülkede değil de İrlanda da kaydedeceğine dair karar almıştır. Bu yapı AB devlet yardımlarının kontrolünün dışındadır. Ancak diğer ülkeler kendi ulusal yasalarına göre Apple’ın daha fazla vergi ödemesini talep ederse, bu İrlanda tarafından tahsil edilecek tutarı azaltacaktır.

Avrupa Komisyonu kararına ilişkin olarak gerek Apple, gerekse de İrlanda rekor seviyedeki cezaya katılmadıklarını ve dava açacaklarını açıkladılar. Rekor seviyedeki cezanın, Apple’ın 53 milyar USD olan 2015 yılı karı dikkate alındığında şirket açısından yıkıcı olmayacağı yorumları mevcut. 

13 milyar EUR’nun Apple ve İrlanda hakkında ne ifade ettiğine rakamlarla bakacak olursak; rakamın İrlanda’nın sağlık bütçesinin tamamını, sosyal refah faturasının %66’sını, 15 milyon adet IPhone’u ve Apple’ın 2015 yılı karının %27’sini oluşturduğunu görüyoruz.

ABD Hazinesi ise komisyonun kararına ilişkin olarak “yabancı yatırımları, Avrupa iş ortamını ve ABD ve AB arasındaki ekonomik ortaklığı sekteye uğratabilecek” ve “Avrupa Komisyonuna uluslar üstü bir vergi otoritesi rolü verme tehlikesi içeren” bir karar olarak gördüklerini ve gelişmeleri izlediklerini bildirdi. Komisyonun Apple kararı bu konudaki ilk karar olmayıp, daha öne Hollanda’ya Starbucks’dan 30 milyon EUR, Luxemburg’a Fiat’dan yine benzer bir rakam tahsil etmesi kararı verilmiş idi. Bu arada benzer bir davanın Google hakkında hazırlandığı ise bu konuda medyada yer alan bir diğer başlık.

Mevcut karardaki rakamın büyüklüğü dikkat çekici olmakla birlikte, konunun alevlendirdiği asıl tartışma “dünyayı hükümetlerin mi, yoksa şirketlerin mi yönettiği” konusu. Apple gibi dev şirketler karşısında İrlanda hükümetinin vergi yasalarını uygulamak konusundaki tavrı, dünyayı dev şirketlerin yönettiği savına artı puan kazandırmış gibi görünüyor.

 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2923_en.htm

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder