ORGANİZE BİR SUÇ HİKAYESİ, WELLS FARGO

Finans dünyasında yaşanan yeni bir skandal, sektörün “etik değerler, kurum kültürü, satış hedefleri, prim sistemleri, yöneticilerin sorumluluğu” gibi sorunlu konularını tekrar gündeme taşımış durumda. 8 Eylül’de ilgili taraflarca yapılan açıklamalara göre, Wells Fargo’nun çok sayıda çalışanı kendilerine verilen hedefleri tutturmak ve prim almak amacıyla müşteri talimatı ve bilgisi olmaksızın hesap açma işlemleri yapmışlar. Açılan hesap sayısı azımsanmayacak ölçüde. 1.5 milyon adet mevduat hesabı açılırken, 550 bin adet kredi kartı hesabı açılmış. Olayın ortaya çıkmasını takiben Wells Fargo’ya verilen para cezasının tutarı ise 185 milyon USD. Banka ayrıca 5 milyon USD tutarında bu tür işlemler sebebiyle zarar gören müşterilerin zararlarını karşılamak üzere provizyon ayırdığını ve olayda sorumluluğu görülen toplamda 5300 kişinin iş akdinin sona erdirildiğini açıkladı.

Wells Fargo tarafından yapılan açıklamada olaya ve devamen alınan önlemlere dair satır başları aşağıdaki gibi özetlenmiş durumda;

 

 • Yasal otoritelerle anlaşmaya varmadan önce, 2011 yılından bu yana ilgili kategorilerde açılan tüm mevduat ve kredi kartı hesapları dışarıdan bir danışmanlık firması tarafından incelenmiştir.
 • Bu incelemenin sonucunda bu işlemler sebebiyle zarara uğradığı tespit edilmiş bulunan müşterilere 2.6 milyon USD iade edilmiştir. İadeler incelenen hesapların %1’i kadarıyla ilgili olup, müşteri bazında ortalama iade tutarı 25 USD’dir.
 • Kurum değerlerine aykırı davranan yönetici ve ekip çalışanlarının işlerine son verilmesi de dahil olmak üzere disiplin işlemleri yapılmıştır.
 • Daha fazla ekip eğitimi, izleme ve kontrol faaliyeti için yatırım yapılacaktır.
 • Performans kriterleri, müşteri memnuniyeti, sadakat ve etik ilkelerle güçlendirilecektir.
 • Mevduat hesabı ve kredi kartı hesabı açılışlarını müşterilerle teyit edecek önlemler geliştirilmiştir.

 
Eski bir Wells Fargo çalışanının açıklamasına bakarak olayı daha iyi yorumlamak mümkün. Eski çalışanlardan Khalid Taha’nın açıklamasına göre, 2013’de Wells Fargo’da bireysel bankacılıkta çalışan bir personelin günde 20 ürün satması bekleniyor. Ürün ifadesi; mevduat sigortası, seyahat sigortası, yeni hesap açılışı ve kredi kartları gibi enstrümanları içeriyor. 2014’de bu rakam 15’e düşmüş. Khalid Taha’ya göre bu hala erişilmesi çok güç bir hedef.

Bu skandal finansal sektörde yaşanan diğer skandallarla karşılaştırıldığında yarattığı parasal zarar açısından çok da önemli görünmemekle birlikte, “bu kadar çok sayıda sıradan çalışanı organize bir dolandırıcılık hareketi ile bir araya getirmesi” ile diğer olaylardan ayrılıyor. Olayın sektörde yarattığı karamsarlık ve güven kaybı ise çok daha ciddi boyutlarda.

Olay halen hararetle tartışılıyor. Yöneticiler suçlanıyor, işten atılan insanların ne kadarının yönetici olduğu sorgulanıyor, para cezasını yetersiz bulanlar var, prim sistemi, iç kontrol fonksiyonlarının etkinliği tekrar gündeme gelmiş durumda vs. Tartışmaların devamında olayın benzer skandallarda olduğu gibi kendi sonuçlarını doğurması ve bir kısım yeni düzenlemelere yol açması bekleniyor. Yani birçok insan ve komite bir araya gelecek, olayı değerlendirecek ve diğer yolsuzluk/ dolandırıcılık olaylarında olduğu gibi bir kısım yeni kurallar belirleyerek bu tür olayların tekrarlanmamasını bekleyecek. Ne zamana kadar? Tabi ki bir sonraki olaya kadar.

Finans sektöründe yaşanacak bir sonraki skandal ne zaman bilmiyoruz ama olacağını biliyoruz. Laissez-faire, laissez-passer ekonomisinin ve yarattığı sosyal kastların insanın özündeki çıkarcılık ve açgözlülüğü nasıl parlattığını ve ne pahasına olursa olsun güç sahibi olmayı teşvik ettiğini görüp bunları engelleyecek radikal yapısal değişikliklere gidilmedikçe bu olaylar devam edecek. Bunu söylemek kehanet değil. Risk yönetimi bakış açısından bu görüşün %99.9’luk bir güven aralığı olduğundan bile söz edebiliriz. Bir diğer deyişle bu tür olaylar %99.9 olasılıkla tekrarlayacak. Olmaması ihtimali %0.01. Karamsar mı? Belki ama geldiğimiz noktadan görülen bu.
 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder