BASEL KOMİTESİ İŞ LİSTESİ

Basel Komitesi genel sekreteri William Coen 7 Ekim 2016’da IIF toplantısında yaptığı konuşmada Basel Komitesi tarafından yılsonuna kadar yapılması planlanan çalışmaları başlıklar halinde açıklandı.

Komitenin son dönem yaptığı açıklamaların da işaret ettiği ve Coen’in konuşmasında da yer aldığı üzere, Komite, mümkün olduğunca içsel model yaklaşımından uzaklaşmaya çalışıyor. Daha ölçülebilir, her banka için aynı bazda gerçekleştirilebilecek (standart) bir yaklaşımı, risk perspektifini koruyarak yakalamaya çalışıyor. Bunu yaparken de, sermaye artırımına yol açma hedefinin olmadığını vurgulamaya özen gösteriyor. Bu vurguda ekonomik durgunluğun aşılmaya çalışıldığı bir ortamda, bankaları iş yapamaz duruma getirmeme, bu şekilde gelebilecek eleştirilere maruz kalmama kaygısını hissetmek mümkün. Bu noktada, Eylül sonunda Avrupa Komisyonu başkan yardımcısı Vladis Dombrovskis tarafından “yatırımları arttırmaya çalıştığımız şu günlerde Avrupa bankalarının yüklendiği sermaye gerekliliklerini ciddi bir şekilde arttıracak değişikliklerden kaçınmak istiyoruz” yönündeki açıklamasını da hatırlamakta fayda var.

Açıklamanın tam metninin çevirisi üyelerimizle paylaşılmış olup, bazı başlıklara aşağıda yer verilmektedir.
 

  • Hedef çalışmaları yılsonuna kadar bitirmek.
  • Henüz tamamlanmayan reformların büyük bölümü, risk ağırlıklı aktiflerdeki aşırı değişkenliği azaltmakla ilgili.
  • Bu yasal sermaye gerekliliklerini arttırmak için yapılan bir çalışma değil, ancak uyum göstermeyen bankalar için böyle bir sonuç doğabilir.
  • Riske duyarlı ancak aynı zamanda basit ve karşılaştırılabilir bir çerçeve oluşturulmaya çalışılmaktadır.

 
Devam eden çalışmalardan bazıları:

(i) kredi riski standart yaklaşım; amaç standardın risk duyarlılığını arttırmak.

(ii) içsel derecelendirme bazlı yaklaşımlar; güvenilir temerrüt oranı, temerrüt halinde kayıp ve temerrüt tutarı (PD, LGD, EAD bilgisinin edinilemediği belirli riskler için IRB yaklaşımının kaldırılması planlanmaktadır.

(iii) operasyonel risk; Mart ayında açıklanan Operasyonel Riskler için Standart Ölçüm Yöntemi ile “içsel kayıp datası ve ilgili kurum muhasebe hesapları üzerinden yapılacak bir oprisk sermayesi hesaplanması” öneriliyor.

(iv) output floor; 2009’da muhafazasına karar verilen, Basel I çerçevesine dayalı kademeli sermaye tabanı modelini değiştirmek üzere görüşmeler sürüyor.

Komitenin yılsonuna kadar sonuçlandıracağı çalışmalara, kaldıraç oranı ve küresel sistemik öneme sahip bankalar için ilave edilecek bir maliyet daha yer almakta. Komite kredi değerleme ayarlamalarını (credit valuation adjustment) sonlandırmak üzere çalışmalarını da sürdürmektedir.

http://www.bis.org/speeches/sp161007.htm

Filiz İdil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder