2015 VE 2016’DA BANKALARCA SATILAN KREDİ PORTFÖYLERİ

2016’da bankalar tahsil edemedikleri alacaklarının 4.249 milyon TL’sini varlık yönetim şirketlerine sattılar. Karşılığında ise 401 milyon TL aldılar. Bir diğer deyişle bankalar tahsil edemedikleri kredi portföylerini %9.44 ile likidite ettiler.

2015’de bankalarca varlık yönetim şirketlerine satılan tahsil edilemeyen alacaklar rakamı 682 milyon TL, satış tutarı ise bu rakamın %11,5’una tekabül eden 78 milyon TL idi.

Her iki yılın rakamlarına bakarak; (1) bankaların varlık yönetim şirketlerine sattıkları tahsil edilemeyen alacaklar 2015’den 2016’ya 6 kat artmıştır, (2) aynı dönemde ortalama satış oranı ise %2.06 gerileyerek %11,5’dan %9.44’e düşmüştür.

Aşağıda yer alan Tablo 1’de 2015 ve 2016 yıllarında tahsil edilemeyen alacaklarını satmış olan bankalar, satılan kredi tutarı, satış tutarı ve oranları bulunabilir.

Tablodan da görüleceği üzere Finansbank sattığı 1.284 milyon TL kredi ile tahsil edemediği alacakları varlık yönetim şirketlerine en çok satan banka olarak sıralamada birinci olurken, Garanti Bankası 1.136 milyon TL ile ikinci sırada yer almaktadır.

Her iki yılda satılan krediler ve satış fiyatları rakamına toplamda bakacak olursak ortalamada sektörün tahsil edemediği alacaklarını %9,71 ile elden çıkardığını görüyoruz. Bu oranın üzerinde bir satış fiyatı yakalayan bankalar tabloda Finansbank, Akbank ve Denizbank olarak görülmekte, ICBC Turkey Bank ise %1,91’lik satış fiyatı ile listenin en sonunda yer almaktadır.

%9,71’lik bu oran birçok açıdan önemli. Yöneticiler için kar ile olan ilişkisi öne çıkacak olsa da Risk Yönetimi açısından “beklenen kayıp” hesaplamalarında kullanılacak orana ışık tutması açısından önemli.

Diğer faktörleri tüm bankalar için pari passu kabul ederek “satış fiyatlarını” satılan portföyün kalitesinin gösteren bir gösterge olarak ele alırsak, bu çalışmada Finansbank, Akbank ve Denizbank’ı diğer bankalara göre daha iyi bir kredi portföyüne sahip bankalar olarak kabul edebiliriz.

Tablo.1 2015 ve 2016’da bankalarca satılan kredi tutarı

 

Satılan kredi tutarı

Satış fiyatı

Satış oranı

Finansbank

1,284,647

166,400

12.95

Garanti Bankası

1,136,378

89,800

7.90

Şekerbank

710,114

38,400

5.41

Akbank

698,600

89,400

12.80

İş Bankası

403,338

34,481

8.55

Denizbank

499,255

54,300

10.88

Alternatifbank

115,835

4,650

4.01

ICBC Turkey Bank

82,911

1,586

1.91

 

4,931,078

479,018

9.71

 

Bankaların tahsil edemedikleri kredi alacaklarını varlık yönetim şirketlerine satmalarının bir yararı bankaların artık bu kredilerin tahsilatları ile uğraşmamak ve konsantrasyonlarını daha verimli işlemlere verebilmek ise de diğer boyutu da işlemin bankaların “batık kredi oranlarını” iyileştirmesidir.

Bu da bir diğer bakış açısı ile bankaların temerrüt oranlarının karşılaştırılabilir olma özelliğini törpüleyen olumsuz bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır.

9/2016 sonu itibariyle bankaların krediler ve alacaklarının toplamı 1.567 milyar TL iken, takipteki kredilerin toplamı 53 milyar TL’dir. Bu rakama, bu çalışmanın konusunu oluşturan bankalarca satılan tahsil edilemeyen alacakları eklersek 53 milyar TL’lik takipteki krediler rakamı 58 milyar TL’ye yükselmektedir. Bir diğer deyişle varlık yönetim şirketleri bankaların temerrüt oranlarını %10 oranında azaltmışlardır.

(*) Veriler KAP’da bankalarca yapılan açıklamalara dayanmaktadır. Bir diğer deyişle bankalarca KAP’da açıklanmayan kredi portföyü satışları çalışmada yer almamaktadır.  

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder