BANKALARDA GERÇEKLEŞEN DOLANDIRICILIK VE ZİMMET OLAYLARI VE BANKALARA VERİLEN İDARİ PARA CEZALARI 28.1.2017

Ocak ayının ikinci yarısında, ABD denetim otoriteleri tarafından bankalara verilen para cezaları ve JP Morgan Chase’e kadın çalışanlara karşı ücret ayrımcılığı yapıldığı iddiasıyla  açılan davaya ilişkin kısa notlara aşağıda yer verilmiştir.

Yazının ikinci bölümünde bankalarda gerçekleşen dolandırıcılık ve zimmet olaylarına dair Yargıtay tarafından karara bağlanmış olay örnekleri yer almaktadır.

Olayların detaylı açıklamaları ve Basel sınıflandırmalarına OpRisk veri tabanında yer verilmiştir.

Uluslararası piyasalarda bankalara verilen cezalar ve açılan davalar

ABD Çalışma Bakanlığı, JPMorgan Chase & Co'ya kadınlara karşı ücret ayrımcılığı yapıldığı iddiası ile dava açtı. İddianame ’de JPMorgan Chase’in dört farklı iş kategorisinde en az 93 kadına son beş yılda karşılaştırılabilir erkek çalışanlara göre daha az ücret ödendiği iddiası yer alıyor. 18.1.2017 Reuters

Morgan Stanley müşterilerinden tahsil ettiği fazla masraflar sebebiyle SEC’e (ABD Menkul Kıymetler Komisyonu) 13 milyon USD ödeyecek. Yapılan açıklamaya göre, Morgan Stanley 2002-2016 arasında varlık yönetimi hizmeti verdiği 149.000’den fazla müşterisinden program ve faturalandırma hataları sebebiyle fazladan 16 milyon USD tahsil etti. SEC tarafından yapılan açıklamada ayrıca bankanın yatırımcı varlıklarını korumak için hazırlanmış saklama kurallarını ihlal etmekle suçlandığı bilgisi de yer almakta. 13.1.2017 Reuters

Citigorup piyasa manipülasyonu (spoofing) sebebiyle 25 milyon USD ödeyecek. US Commodity Futures Trading Commission’in açıklamasında Citigroup Global Markets Inc'de çalışan beş trader’ın Hazine’nin vadeli işlemlerinde (futures) 2.500'den fazla kez hileli fiyat girişi yaptığı (iptal etme amacıyla emir girilmesi) bilgisi yer alıyor. 19.1.2017 Reuters

ABD Tüketicinin Finansal Korunması Bürosu, ödeme güçlüğü çeken konut borçlularının hacizden kurtulmak ve çözüm bulmak için yardım talep ettiklerinde Citigroup’un işlemleri zora koştuğu ve açıkça ve yeterli bir şekilde bilgilendirme yapmadığı için 28,8 milyon dolar ceza verildiğini açıkladı. 23.1.2017 Reuters

Bankalarda gerçekleşen zimmet ve dolandırıcılık olayları

Yabancı sermayeli orta büyüklükte bir bankanın Çay İlçesi şubesinde gerçekleştirilen nitelikli zimmet eylemi sonucunda banka ticari ve pazarlama yönetmeni ve gişe yetkilisi tarafından 600.000 TL zimmete geçirilmiştir. Olayda yer alan yönetmen banka adına birinci derece imza yetkisine sahip iken, gişe yetkilisi ikinci derecede imza yetkisine sahiptir ve birinci derecede ana kasa sorumlusudur.

Büyük ölçekli bir bankanın Acıpayam/Denizli şubesinde gerçekleşen “mudi onayı olmadan bir hesabın kapatılması ve daha sonra mudi fark ettiğinde aynı görevli tarafından tekrar açılarak iade edilmesi” işlemini Cumhuriyet Başsavcılığı zimmet olarak nitelendirmesine rağmen ilk derece mahkemesi ve Yargıtay zimmet olmadığına karar vermiştir.

Çok şubeli bir bankanın Rumeli şubesinden sahte kimlikle çekilen 27.000 TL tutarındaki taşıt kredisinin sanığının krediyi “soruşturma başladıktan sonra fakat henüz kovuşturma aşamasına geçilmeden ödemesi” üzerine C. Başsavcılığı sanığa verilen cezada indirim talep etmiştir.

Çok şubeli bir bankanın Turgutlu şubesinde gerçekleşen basit zimmet ve kullanma zimmetinin yer aldığı bir zimmet olayı, yerel mahkemece yapılan bir tapaj hatası ile birlikte Yargıtay Ceza Genel Kurulunca değerlendirilmiş ve Yargıtay’ca mahkeme kararı (hafifletici hükümlerin dikkate alınması gerektiği gerekçesiyle) bozulmuştur.

Sahte nüfus cüzdanı kullanılarak noterde düzenlettirilen vekaletname ile banka müşterisinin mevduat hesabından para çekilmesi yoluyla yapılan 46.000 TL’lik dolandırıcılık olayı, suç mağdurunun mevduat sahibi mi, yoksa banka mı olduğu konusunda tartışılarak ve neticede resmî belgede sahtecilik ve bankayı aracı kılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçu işlendiğine hükmedilerek karara bağlanmıştır.

Sanıkların başlangıçtan beri ödememe amacıyla, sanıklardan X'ın yetkilisi olduğu O….. Limited Şirketi hesabından her iki sanığın yetkilisi oldukları İ….. Limited Şirketi lehine düzenledikleri çeke E…. Limited Şirketi adına sahte ciro ile güvenilirlik kazandırdıkları ve katılan bankaya vererek çek bedeli kadar kredi kullandıkları iddia olunan olayda yerel mahkemece sanıklara verilen beraat kararı Yargıtay tarafından bozulmuştur.

Sanığın, başkasının kimlik bilgileri ile hazırladığı nüfus cüzdanı ile sahte araç ruhsatı hazırladığı, diğer sanıkla birlikte hareket ederek noterde sahte satış sözleşmesi yaptıkları ve bu satış sözleşmesine istinaden de katılan bankadan 30.000 TL kredi çekerek bu krediyi ödemediği, böylece sanığın nitelikli dolandırıcılık ve zincirleme resmî belgede sahtecilik suçlarını işlediğinin iddia edildiği olayda Yargıtay yerel mahkemenin mahkûmiyet kararını onaylamıştır.

(Yargıtay kararları http://hukukmedeniyeti.org/  sitesinden derlenmiştir.)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder