OpRisk VERİ TABANINDA YER ALAN YENİ OLAY KAYITLARI 09/02/2017

Reuters’da yer alan Lloyds’a ilişkin haber ve Yargıtay tarafından görüşülmüş 7 adet dava veri tabanına kaydedilmiştir. Davalar hem reel sektör (otel, yat limanı işletmecisi vs) hem de finans sektöründen seçilmiş olup aralarında her iki tarafı da ilgilendiren boyutları bulunanlar mevcuttur. (İşten ayrılan yetkilinin firmada hala çalışıyormuş gibi bankalardan firma adına EFT yaptırması gibi.) Kayıtlara dair kısa özetleri aşağıda bulabilirsiniz.

Lloyds, 2008’de devraldığı bir zamanlar İngiltere’nin en büyük konut ipoteği veren kuruluşu olan HBOS’ın 2 elemanının da karıştığı dolandırıcılık olayı için talep edilen tazminatları incelemeyi kabul etti. Suça konu olay, zor duruma düşen iş adamlarına kredi bulmaları karşılığında yüksek maliyetli zorunlu danışmanlık hizmeti verilmesi ve hatta zaman zaman sahipliğin devralınması esasına dayanmaktaydı. İngiltere iş dünyasının 245 milyon pound kaybetmesi ile sonuçlanan olayda mahkeme 6 kişiyi toplam 47,5 yıla mahkûm etti.
Davalar:

(1)    Turizm ve Yat Limanı Yatırımları şirketi yetkilisi şirkete ait işyerinin kiracısını kira sözleşmesini ihlal ettiği gerekçesi ile rızası olmadan işyerinin kapalı alanında bulunan bir kısım malzemeleri çöpe attırmak ve işyerinde tadilat yaptırmak suretiyle işyerinin fiilen tahliyesini sağlamıştır. Mahkeme mala zarar verme suçunun işlendiğine ve işyeri dokunulmazlığının ihlal edildiğine karar vermiş ve sanığın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasından faydalanılamayacağına karar vermiştir. Yargıtay mahkeme kararını onamış ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasından faydalanamayacağı yolundaki kısmı onamamıştır.

(2)    Yargıtay kimlik sahteciliği yapılarak bankadan alınan 50.000 TL krediye kefil olan şahıs hakkında mahkeme tarafından verilen nitelikli dolandırıcılık kararını bozmuştur. Kredi alırken kullanılan kimlik başkasına ait olup, üzerindeki fotoğraf değiştirilerek kullanılmıştır. Kefilin bankaya verdiği X şirketinde genel koordinatör olarak çalıştığı ve 4.500 TL maaş aldığına dair maaş bordrosu da sahtedir.

Yargıtay, “bordro üzerinde hiçbir denetim işlemi yapmayan, kredi işlemlerine uygun kabul eden banka görevlilerinin ihmali ve kefile bu bordroyu verdiği ileri sürülen şahsın kredi dolandırıcılığı olayına ne şekilde katıldığı” denetime elverecek şekilde açıklanmadan ve dosya kapsamına uygun düşmeyen yetersiz gerekçe ile hüküm kurulmasını uygun bulmamış ve kararı bozmuştur. (Kefil Bakırköy dolmuşlarının kalktığı yerdeki çay ocağında çalıştığını, patronunun kendisini bir arkadaşının çekeceği kredi için “git bankada kefil ol” diyerek gönderdiğini ve bankaya kendisine verilen bordroyu sunduğunu söylemiştir.)

(3)    Sanık, çalıştığı şirket tarafından yemek verilen kurum olan Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nden yetkilisi olduğu şirket adına makbuz karşılığı toplam 6.000 TL para tahsil etmiş ancak parayı şirket yetkililerine teslim etmemiş ve devamen de işinden ayrılmıştır. Yerel mahkeme sanığı dolandırıcılık suçundan mahkûm etmiş ancak Yargıtay olayın hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu oluşturduğu görüşü ile yerel mahkeme kararını bozmuştur.

(4)    Sanık olay konusu oteli arayıp kendisini acente sahibi olarak tanıtarak müşterileri adına rezervasyon yaptırdığı, rezervasyon bedelinin ödendiğine dair banka dekontunu faks çektiği söylemiştir. Sanığın gönderdiği tatilciler 14 gün konaklayıp otelden ayrıldıktan sonra ay sonunda otel görevlileri hesaplara giren paraları kontrol ettiğinde sanığın faks çektiği dekontun karşılığının olmadığını fark etmişlerdir. Sanığa daha sonra ulaşmak da mümkün olmamıştır. Yargıtay olayı nitelikli dolandırıcılık olarak tanımlamıştır.

(5)    N Turizm'in aracılık ettiği Alanya ilçesinde faaliyet gösteren X Otel'de tatil yapmaya karar veren müşteri N Turizm'in web sitesinde yer alan telefon numaralarından şirketi arayarak rezervasyonunu yaptırmış ve konaklama bedeli olan 630 TL’yi sanığın hesabına göndermiştir. Ancak daha sonra N Turizm adında bir turizm firmasının gerçekte hiç olmadığı ve dolayısıyla da X otel ile ilişkisinin bulunmadığı ortaya çıkmıştır. Yargıtay olayın nitelikli değil, basit dolandırıcılık olduğuna hükmetmiştir.

(6)    Şirketteki hisse sahipliği ve müdürlük görevi sona ermesine rağmen şirketin bankalarda bulunan hesaplarından sanki müdürlük görevi devam ediyormuş gibi şirket kaşesini kullanarak EFT işlemleri yaptırdığı tespit edilen sanık, savunmasında aslında danışıklı olarak hisse devri yaptığını, fiilen bağlantısının devam ettiğini, katılanın bilgisi dâhilinde bu işlemlerin yapıldığını, bu şekildeki işlemlerin şirketin borçları için kullandığını belirterek suçlamaları kabul etmemiştir. Bunun üzerine Yargıtay verilmiş olan hükmün bozularak sanığın fiilen şirket yetkilisi olarak görev yapıp yapmadığının tespiti amacıyla maddi gerçeğin hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde ortaya çıkarılmasına hükmetmiştir.

(7)    Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibi yapılmakta iken çek’te birinci ciranta olarak yer alan firmanın yetkili temsilcisi tarafından imza ve borca itiraz edilmiş, yapılan inceleme sonucunda imzanın yetkiliye ait olmadığı anlaşılmış ve itirazın kabulüne, takibin durdurulmasına, sahtecilik suçundan gereğinin yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. Hakkında suç duyurusunda bulunulan, şirket yetkilisinin kardeşi olan ve şirkette çalışmakta olan kişi ise firmada hep böyle çalıştıklarını, bu şekilde binlerce çek kestiğini söylemiş ve tanık ifadeleri de bunu doğrulamıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığı, sanığa, firmanın yetkili temsilcisi tarafından verilmiş zımni bir rızanın varlığı konusunda araştırma yapılmamış olmasının bozma konusu yapılması gerektiği görüşüyle itiraz kanun yoluna başvurmuştur. Çünkü sanığa, şirket yetkilisi tarafından, sözlü olarak ya da zımnen çek keşide etme ve cirolama yetkisi verilmiş ise, artık sanığı cezalandırmak mümkün olmayacaktır.

Ancak Yargıtay Ceza Genel Kurulu yerel mahkemece verilen ve Özel Dairece onanan resmî belgede sahtecilik suçundan sanığın 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin kararın onanmasına karar vermiştir.
 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder