20 ŞUBAT HAFTASINDA OPRİSK DERGİSİ GÜNDEMİ

20 Şubat haftasında OpRisk Dergisinin gündemini aşağıda yer alan ve gerekli sınıflandırmalar yapılarak veri tabanına kaydedilen olaylar oluşturmuştur.

Basel Komitesi Genel Sekreteri William Coen'in 22 Şubat 2017’de Fransız Senato’su Finans Komisyonunun açılışında yaptığı konuşma BIS -Basel Komitesinin sayfasında yayınlanmıştır. Konuşma 3 ana başlık altında gelişmektedir. Bunlar: (1) Basel Komitesi hakkında bilgi verilmesi, (2) Komite tarafından global finansal kriz sonrasında yapılan reformlar ve bunları gerekli kılan nedenlerin irdelenmesi, (3) Komitenin halen devam eden kriz sonrası reformları.

24 Şubat’da Basel Komitesi Basel III – Net İstikrarlı Fonlama Oranı: sık sorulan sorular- Şubat 2017 dokümanını yayınlamıştır. Doküman, düzenlemelerin küresel düzeyde tutarlı bir şekilde uygulanmasını teşvik etmek üzere konu hakkında yöneltilen sorular, gerekli teknik açıklamalar ve yorumların Komite tarafından derlenmesini içermektedir.

Garanti Bankasının “Miles&Smiles Kredi Kartından 7500 Hoş Geldin Mili” kampanyasına ilişkin olarak bankanın internet sitesinde yer alan tanıtımlarda “21 Mart- 30 Nisan 2016 tarihleri arasında Miles&Smiles kredi kartına yapacağınız başvurudan 7500 hoş geldin mili kazanmak için kartınızla 3 ayda toplamda 500 TL’lik harcama yapmanız yeterli.” ifadesi yer almasına rağmen,  kampanyaya ilişkin ayrıntılarda kart limiti 3000 TL altında olan başvurulara mil yüklenmeyeceğine dair istisna konulmasının ana vaatle uyumsuzluk oluşturması sebebiyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı tarafından Garanti Bankasına 58.127 TL idari para ve anılan reklamları durdurma cezalarının verilmesine karar verilmiştir.

Rekabet Kurulu tarafından Mey İçki San. ve Tic. A.Ş.’nin rakiplerinin pazardaki faaliyetlerini zorlaştırıcı uygulamaları ile hâkim durumunu kötüye kullandığına, dolayısıyla 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine karar verilerek firmanın yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren, %4,22 oranında olmak üzere, 155,8 milyon TL idari para cezası verilmesine karar verilmiştir.

24/2/2017 tarihli SPK Bülteninde yer alan para cezaları, yapılan suç duyuruları ve uygulanan diğer yasal yaptırımlar.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder