BANKALARA KÖTÜ HABER

Hatırlanacağı üzere, Rekabet Kurulu’nun 8.3.2013 tarihli kararı ile 12 bankanın mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetleri konusunda anlaşma ve/veya uyumlu eylem içerisinde bulunarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği kanaatine varılmış ve bu bankalara 2011 yılı gayri safi gelirlerinin %1,5, %1, %0,6 ve %0,3’ü şeklinde değişen oranlarında olmak üzere para cezası verilmesine karar verilmişti. Toplamı 1.117 milyon TL olan para cezasının bankalara göre dağılımı aşağıda yer almaktadır.
 

  • Gelirinin %1,5 oranında olmak üzere; Akbank’a 172 milyon TL, Türkiye Garanti Bankası ve Garanti Ödeme Sistemleri ile Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık’den oluşan ekonomik bütünlüğe 213 milyon TL ve YKB’ye 150 milyon TL,
  • Gelirinin %1 oranında olmak üzere; İş Bankası’na 147 milyon TL, Finans Bank’a 54 milyon TL, Türkiye Halk Bankası’na 90 milyon TL, Türkiye Vakıflar Bankası’na 82 milyon TL ve Ziraat Bankası’na 148 Milyon TL,
  • Gelirinin %0,6 oranında olmak üzere; Denizbank’a 23 milyon TL, HSBC’ye 15 milyon TL ve ING Bank’a 12 milyon TL,
  • %0,3 oranında olmak üzere; Türk Ekonomi Bankası’na 10,7 milyon TL idari para cezası verilmiştir.

 
Bankalar Rekabet Kurulu’nun bu kararının iptali için idare mahkemelerinde iptal davası açtılarsa da mahkeme kararı lehlerine olmamış, devamen başvurulan Danıştay tarafından da temyiz talepleri reddedilmiştir. Böylelikle bu tarihlerde bu bankalardan kredi/kredi kartı kullanan, mevduat yatıran vatandaşlara faiz iadesi talep etme hakkı doğdu. Bu konuda somut adım ise 2 gün önce Ankara Sincan Tüketici Hakem Heyeti tarafından atılarak, Denizbank’ın bir müşterisinin 2008 ila 2010 yılları arasında 4 farklı tarihte çektiği toplam 38.500 TL ihtiyaç kredisine yüksek faiz uygulayarak 740 TL fazla faiz tahsil ettiğine karar verildi. Hakem heyeti, fazladan alınan bu faizin yanı sıra, o tarihten bu yana oluşan mağduriyeti gidermek için rakama ayrıca 761 TL faiz işletti. Sonuçta heyet tarafından müşterinin bankadan 1.502 TL iade alması yönünde bir karar alındı.

SÖZCÜ'ye açıklama yapan banka müşterisi, Denizbank'ın karara karşı 15 gün içinde itiraz edebileceğini, ancak şu ana kadar itiraz tebligatının kendisine ulaşmadığını söyledi. Ayrıca, tüketici yasası gereği bankanın kendisine ödediği tutarın 3 katı kadar ceza tahsil edilebildiğini, bu parayı almak için de ayrıca dava açtıklarını bildirdi.

Tüketici Hakem Heyeti’nin bu kararı ile milyonlarca kişinin faiz iadesi istemesinin yolu açıldı. Ankara Sincan Tüketici Hakem Heyeti'nin kararına göre 2007-2011 yılları arasında kredi çeken vatandaşlar kendilerinden tahsil edilen fazla faiz tutarını almak için tüketici hakem heyetine başvurabilecekler. İade almak isteyen vakıf, dernek ve kamu kuruluşları asliye hukuk mahkemelerine, firmalar ve tarım kredisi kullanan çiftçiler ise ticaret mahkemelerine dava açabilecekler.

Tüketici Hakem Heyeti’nin bu kararının bankaların karlılık rakamları üzerinde ciddi bir etki yaratma olasılığı bulunmaktadır. Bu etkiyi şimdiden hesaplayarak karşılık hesaplarına yansıtmak gerçek karlılık rakamlarını görmek açısından önemli olacaktır.

Rekabet Kurulu kararı linki:

http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fGerek%C3%A7eli+Kurul+Karar%C4%B1%2f13-13-198-100.pdf

Hakem heyeti kararı hakkında haber linki:

http://hukukmedeniyeti.org/haber/14805/2007-2011-arasi-kredi-kullananlar-icin-emsal-karar/

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder