6 MART HAFTASINDA OPRİSK DERGİSİ GÜNDEMİ

Bu hafta veri tabanına eklenen Yargıtay kararları karşılıksız çıkan çeklerde bankaların sorumluluğuna dair oldukça önemli ve müşterilere çek defteri verme sürecinde dikkate alınması gereken örneklerden oluşuyor. Karşılıksız çekler konusunda Yargıtay’ın yaklaşımı çek karnesi verirken bankanın izlediği sürecin değerlendirilmesine dayanıyor. Söz konusu olaylarda banka çek karnesini verirken basiretli bir tüccar olarak hareket ederek gereken araştırma ve incelemeleri yapmamışsa Yargıtay hamilin zararının -kusuru oranında bankaca- karşılanması doğrultusunda karar vermiş. Yargıtay, bankanın çek talep eden kişi ve firmanın adresine yapacağı bir ziyareti de bu araştırma ve incelemeler kapsamında gerekli sayıyor. Veri tabanına kaydedilen Yargıtay kararlarının özetlerini aşağıda bulabilirsiniz.

2013 yılında 12 bankanın mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetleri konusunda anlaşma ve/veya uyumlu eylem içerisinde bulunarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettikleri ve Rekabet Kurulu tarafından para cezasına çarptırıldıkları kararla ilgili olarak Ankara Sincan Tüketici Hakem heyeti bu dönemde bu ürünleri kullanan müşterilerin faiz iadesi talep etmelerine örnek oluşturacak bir karar vermiştir. Denizbank’ın bir müşterisi tarafından yapılan başvuruyu değerlendiren Hakem Heyetince faizin iadesine dair alınan kararın veri tabanına kaydı yapılmıştır.

6 Mart’ta Para Medya’da yayınlanan mobbing davası haberinin veri tabanına kaydı yapılmıştır. Haber, davetli olmamasına rağmen mobbing davasına gelen bankanın insan kaynakları müdürü için yapılacağı söylenen suç duyurusu hakkındadır.

Son günlerde basın yayın organlarında çokça yer alan Samsung başkan yardımcısının rüşvetle yargılandığı olayın veri tabanına kaydı yapılmıştır.

2017/9 sayılı SPK Bülteninde yer alan para cezası ve yapılan suç duyurularının veri tabanına girişleri yapılmıştır.

Yargıtay kararları

1)      Firma iplik sattığı şirket tarafından verilen çeklerin karşılıksız çıktığını, başlatılan icra takipleri sırasında şirket yetkilisi olarak adı geçenin sahte kimlikle ortak olduğu şirket adına davalı bankadan çek karneleri aldığını, davalı bankanın çek karnesi verirken konunun gerektirdiği araştırmayı yapmadığını, basiretli bir tacir gibi davranmadığını ileri sürerek bankaya tazminat davası açmıştır. Mahkeme bankanın başvuruyu usulüne uygun olarak incelediği kanaatine varmış ve davayı reddetmiştir. Ancak Yargıtay “bankanın çek karnesi isteyen kişilerin sunduğu belgelerle yetinmeyip hem hesap sahibinin hem de çek hesabı açacak şirketin yetkilisinin adresinden ekonomik durumlarını araştırması gerekmektedir” diyerek mahkemece davalı bankanın çek karnesi talebini usulüne uygun olarak incelediği değerlendirmesini yerinde bulmamış ve mahkeme kararını bozmuştur.

2)      Kimlik bilgileri çalınan şahıs, adına düzenlenmiş sahte kimlik belgesine çek karnesi veren banka sebebiyle mağdur olduğunu ileri sürerek (hakkında ceza davası açılmış, kovuşturmaya uğramış ve hapiste yatmış) bankaya 50.000 TL bedelli manevi tazminat davası açmıştır. Mahkeme bankanın çek karnesi verirken basiretli bir tacirden beklenen oranda özen yükümlülüğünü yerine getirmediğini ve olayda %70 oranında kusurlu olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar vererek 10.000 TL manevi tazminatın davacıya ödenmesine karar vermiştir. Banka tarafından temyize götürülen davada Yargıtay da mahkeme kararını onamıştır.

3)      Kullandığı çek koçanından bir adet çek yaprağının kayıp olduğunu anlayan şahıs bankasına sözlü olarak çekin ibraz edilmesi halinde ödenmeyip kendisine haber verilmesini istemesine rağmen banka takas yoluyla ibraz edilen çeki ödemiştir. Müşteri ödenen çek bedelinin bankadan tahsil edilmesi talebiyle dava açmıştır. Mahkeme sahte çeki ödeyen davalı bankanın sorumluluğunun olduğunu ancak davacının da çek karnesini saklamada gerekli özeni gösterme sorumluluğu bulunduğu görüşünden hareketle davalı bankanın %60 oranında sorumlu olduğuna hükmetmiştir. Temyize götürülen olayda Yargıtay mahkeme kararını onamıştır.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder