3 NİSAN HAFTASINDA OPRİSK DERGİSİ GÜNDEMİ

Basel Komitesi tarafından 4, 5 ve 6 Nisan tarihlerinde yapılmış olan açıklamalar Türkçeye çevrilerek OpRisk Dergisi üyelerine gönderilmiştir. Açıklama özetleri ve ilgili linkler aşağıda bulunabilir.

Kiralama (lease) işlemlerinin muhasebeleştirilmesi hakkında sıkça sorulan sorular

6 Nisan 2017

Basın açıklaması

Basel Komitesi, bugün, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) ve Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB) tarafından ilan edilen kiralama muhasebesindeki değişikliklerle ilgili Sıkça Sorulan Sorulara (SSS) yanıtları yayınlamıştır. 2016 yılında Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ve Finansal Muhasebe Standartları Kurulu kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesini revize etmiştir. Her iki standart da takvim yılı esaslı çalışan firmalar için 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olup, daha erken adaptasyonu mümkündür.

Yeni kiralama muhasebe standartlarının IASB ve FASB versiyonları arasında bazı farklılıklar bulunmakla birlikte, en temel değişiklik olan kiralama ödemelerinin kiralayanın bilançosunda bir yükümlülük olarak ve aktifinde ilgili hakkın kullanımı (ROU- related right-of-use) olarak yer alması konusunda uyumludurlar.

https://www.bis.org/press/p170406a.htm

Basel çerçevesinin küresel seviyede benimsenmesi: ülkeler arasında finansal istikrarın artırılması

5 Nisan 2017

Basel Komitesi genel sekreteri William Coen tarafından 5 Nisan 2017’de Kuala Lumpur, Malezya’da, 9. İslami Finansal Hizmetler Yönetim Kurulunda finansal politika ve istikrar hakkında yapılan halka açık konuşma.

Basel Komitesi standartlarının eksiksiz, zamanında ve tutarlı bir biçimde uygulanması, küresel bankacılık sisteminin esnekliğini artırmak, kamuoyunun ihtiyatlı (prudential) rasyolara olan güvenini artırmak ve uluslararası alanda faal bankalar için öngörülebilir ve şeffaf bir düzenleyici ortamı teşvik etmek açısından kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, Basel Bankacılık Denetleme Komitesi ve onun yönetim organı olan Guvernörler Grubu ve Denetleme Başkanları, Basel çerçevesinin uyarlanması ve uygulanmasına büyük önem vermektedir. Bu konuşma, Düzenleme Tutarlılığı Değerlendirme Programının (RCAP) kilit unsurları da dahil olmak üzere Komite'nin uygulama çalışmalarını özetlemekte ve bu programın Basel Komitesi üyeleri arasında bankacılık düzenlemesinin tutarlılığının geliştirilmesine nasıl yardım ettiğini göstermektedir. Ayrıca, Basel standartlarının ve rehber ilkelerinin uygulanmasını kolaylaştırmak ve etkilerini izlemek ve değerlendirmek için yapılmakta olan diğer çalışmaları da içermektedir.

https://www.bis.org/speeches/sp170405.htm

Sorunlu aktiflerin ihtiyatlı yönetimi – sorunlu krediler ve yeniden yapılandırma kavramlarının tanımlanması

4 Nisan 2017

Basel Bankacılık Denetim Komitesi tarafından bugün Sorunlu aktiflerin ihtiyatlı yönetimi – sorunlu krediler ve yeniden yapılandırma kavramlarının tanımlanması hakkında nihai kılavuz doküman yayınlanmıştır.

Tanımlar, varlık kalitesinin ölçülmesinde iki önemli kriter olan sorunlu krediler ve yeniden yapılandırmanın uygulanması ve ölçümünde uyumlulaştırmayı teşvik ederek denetleyici raporlamada tutarlılığı geliştirmektedir.

https://www.bis.org/bcbs/publ/d403.htm

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder