15 MAYIS HAFTASINDA OPRİSK DERGİSİ GÜNDEMİ

Aşağıda özetlerine yer verilen Reklam Kurulu, Yargıtay ve Sermaye Piyasası Kurulu kararlarının veri tabanına girişleri yapılmıştır.
 

  • Reklam Kurulu Başkanlığı tarafından ING Bank AŞ’ye verilen 232.508 TL’lik idari para cezası. Ceza “Bir yıl boyunca %12 hoş geldin faizi” başlıklı reklamdaki ana vaat-istisna uyumsuzluğu sebebiyle verilmiştir. (Bahsi geçen reklamda “1 yıl hoş geldin faizi… %12 hoş geldin faizi… Üstelik bir yıl boyunca” gibi ifadelere yer verilerek %12 faizin bir yıl boyunca uygulanacağı izlenimi yaratıldığı, alt yazı metninde ise “banka, hoş geldin faiz oranında değişiklik yapabilir” şeklinde açıklamaya yer verilmek suretiyle ana vaat-istisna uyumsuzluğuna yol açılarak tüketicilerin yanıltıldığı değerlendirilmiştir.) 

 
Kredi kartlarına dair Yargıtay tarafından alınan izleyen kararlar:
 

  • Üye işyeri yaptığı satışın bir kısmının davalı bankanın pos cihazından çekildiğini, davalı banka tarafından hesabına yatırıldığını, ancak kredi kartının çalıntı olması nedeni ile hesabın bloke olduğunu, şirketçe kart hamilinin kimliğinin kontrol edildiğini ve imza alındığını, yapılan işlemle ilgili davalı bankaca onay verildiğini ileri sürerek, zararının tahsilini talep etmiştir. Davalı banka ise davacı tarafından bir tek harcama için iki ayrı işlem yapılmasının üye işyeri sözleşmesine aykırı olduğunu davacının gerekli özeni göstermediğini savunarak davanın reddini istemiştir. Mahkeme davayı kabul etmiştir ancak Yargıtay davacı işyerinden sahte kredi kartıyla yapılmış olan tek harcama için iki ayrı slip düzenlenmesinin üye işyeri sözleşmesine aykırı olduğu gerekçesiyle mahkeme kararını bozmuştur.
  • Dava kredi kartının kopyalanarak kullanımı nedeniyle doğan zararın kredi kartını çıkaran bankadan ve üye işyerlerinden tazminine ilişkindir. Mahkemece, davacıya ait kart bilgilerinin kopyalanarak elde edilen sahte kart ile alış veriş yapılmasında davalı bankanın kusurlu ve sorumlu olmadığı sonucuna varılarak davanın reddine karar verilmiş ise de Yargıtay bu konudaki araştırmayı yeterli görmeyerek (banka kredi kartlarının üretim teknolojisi ve güvenliği konusunda ve bankacılık konusunda uzman kişilerin bulunacağı bilirkişi kurulundan, bankanın bir kusurunun bulunup bulunmadığı, teknolojik yönden alınabilecek bir önlem bulunup bulunmadığı açıklığa kavuşturan rapor alınarak) mahkeme kararını bozmuştur.

 
18.5.2017’de yayınlanan 19 nolu SPK Bülteninde yer alan idari para cezaları:
 

  • HLB Saygın Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ'ne "geçmiş verilerle uyumsuz olarak sunulan varsayım ve projeksiyonların, değerleme raporunda sorgulanmaksızın kullanılması" sebebiyle 20 bin TL ve “değerleme raporundaki bariz hesaplama hataları" sebebiyle 136 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
  • Gen Yatırım Holding AŞ ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda "örtülü olarak aktarıldığı tespit edilen tutarın tahsil ve takibine yönelik olarak gerekli işlemlerin yapılmaması" sebebiyle yönetim kurulu üyeleri olan Müjdat Uslu'ya 338 bin TL, Pınar Uslu'ya 27 bin TL, Murat Uslu'ya 27 bin TL, Ahmet Cevdet Kaya'ya 27 bin TL ve Kaan Aytekin'e 27 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder