REKABET KURULUNCA SON 18 YILDA VERİLEN İDARİ PARA CEZALARINA DAİR BİR İNCELEME

Özet: Rekabet Kurumu tarafından 18 yıllık süreçte toplamda 2.734 milyon TL’lik idari para cezası verilmiştir. Verilen idari para cezaları sektörlere göre sıralandığında en yüksek tutarda cezayı, 1.196 milyon TL ile Finans sektöründe faaliyet gösteren bankalar alırken, 2. sırada 412 milyon TL ile Petrol ve Petro Kimya sektörü yer almaktadır.

Finans sektörüne verilen cezalarda ilk 5 sırayı 225 milyon TL ile Garanti Bankası Grubu, 187 milyon TL ile Akbank, 164 milyon TL ile YKB, 160 milyon TL ile İş Bankası ve 148 milyon TL ile Ziraat Bankası almaktadır. Petrol ve Petro Kimya sektöründe ise Tüpraş’a uygulanan 412 milyon TL’lik ceza sektöre verilen cezanın neredeyse tamamını oluşturmaktadır.

İlgili dönemde verilen toplam2.734 milyon TL’lik cezanın 2.709 milyon TL’lık kısmı 16 (3) Esastan Verilen Ceza’lardan oluşmaktadır.

1-GİRİŞ

25.5.2017’de Rekabet Kurumu 18. Yıllık Faaliyet Raporu’nu yayınlamış bulunmaktadır. Raporda kurum yapısına ilişkin bilgiler de yer almakla birlikte açıklamalar ağırlıklı olarak kurumun yıllık faaliyetlerine ilişkindir.  

Kurumun yıllık faaliyetleri bölümünde; rekabet ihlalleri, muafiyet/menfi tespit, birleşme ve devralma, son beş yıla ilişkin istatistiki bilgiler, düzenleme faaliyetleri, 2016 yılında yürürlüğe giren düzenlemeler, çalışmaları devam eden düzenlemeler ve hukuk müşavirliği faaliyetleri başlıkları altında bölümler bulunmaktadır.

2- 1999-2016 DÖNEMİNDE KURUL TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZALARININ SEKTÖREL DAĞILIMI

“Kurumun yıllık faaliyetleri / Son Beş Yıla İlişkin İstatistiki Bilgiler” bölümünde 01.01.1999 ile 31.12.2016 tarihleri arasında Kurul tarafından Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a uyumsuzluk sebebiyle verilen para cezaları tablosu yer almaktadır. Tabloda yer alan bilgilere göre anılan 18 yıllık dönemde Kurul tarafından 2.734 milyon TL idari para cezası verilmiştir. İdari para cezalarının %43,75 gibi çok ciddi oranını finans sektörüne verilen cezalar oluşturmaktadır.

 

01.01.1999 ile 31.12.2016 tarihleri arasında verilen idari para cezaları toplamı içerisinde payı %1’in üzerinde olan sektörler (TL) *
 
SEKTÖR TOPLAM %
Finans 1,196,120,373 43.75%
Petrol ve Petro Kimya 412,468,359 15.09%
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 330,314,445 12.08%
Ulaştırma, Taşıt ve Hizmetler 312,133,742 11.42%
İnşaat 117,836,437 4.31%
Gıda, Tarım, Ormancılık, Balıkçılık, Hayvancılık 83,321,599 3.05%
Beyaz Eşya ve Mobilya 72,173,200 2.64%
İlaç, Sağlık ve Tıbbi Malzeme 49,408,364 1.81%
Tütün ve Alkollü İçecekler 41,512,532 1.52%
Demir Çelik ve Diğer Metaller 30,042,388 1.10%
 
(*) Yargı kararları üzerine yeniden değerlendirilen dosyalara ilişkin verilen idari para cezaları dahil değildir.

 
3- FİNANS VE PETROL VE PETRO KİMYA SEKTÖRLERİNDE VERİLEN BÜYÜK ÖLÇEKLİ CEZALAR

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a uyumsuzluk sebebiyle finans sektöründe faaliyet gösteren kurumlara verilen 2 ana idari para cezası kararı bulunmaktadır. Bunlar,

· 8.3.2013 tarihinde, Türkiye’de faaliyet gösteren 12 bankanın mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetleri konusunda anlaşma ve/veya uyumlu eylem içerisinde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiklerine karar verilerek toplamda 1.117 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Karar uyarınca, 
 

 • Akbank’a 172 milyon TL,
 • Garanti Bankası ve Garanti Ödeme Sistemleri ile Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık’tan oluşan ekonomik bütünlüğe 213 milyon TL,
 • YKB’ne 150 milyon TL, 
 • İş Bankası’na 147 milyon TL,
 • Finans Bank’a 54 milyon TL,
 • Halk Bankası’na 90 milyon TL,
 • Vakıflar Bankası’na 82 milyon TL,
 • Ziraat Bankası’na 148 milyon TL,
 • Denizbank’a 23 milyon TL,
 • HSBC Bank’a 15 milyon TL,
 • ING Bank’a 12 milyon TL,
 • Türk Ekonomi Bankası’na 11 milyon TL

 
idari para cezası verilmesine karar verilmiştir.

· 7.3.2011 tarihinde aşağıda adlarına yer verilen bankaların 'centilmenlik anlaşması' adı altında, özel firmalara promosyon verilmemesi, protokolü devam eden kurum/firmalara diğer bankalar tarafından teklif verilmemesi konularında anlaşma yapmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesi kapsamında rekabeti ihlal ettiklerine karar verilerek toplamda 73 milyon TL idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir. Karar uyarınca,
 

 • Akbank’a 15 milyon TL,
 • Garanti Bankası’na 12 milyon TL,
 • İş Bankası’na 13 milyon TL,
 • YKB’ne 14 milyon TL,
 • Vakıflar Bankası’na 8 milyon TL,
 • Denizbank’a 3 milyon TL,
 • Finans Bank’a 8 milyon TL

 
idari para cezası verilmesine karar verilmiştir.

En yüksek tutarda ceza alan sektörler sıralamasında Petrol ve Petro Kimya sektörünün 2. sırada yer almasına yol açan para cezası ise, 17.1.2014 tarihinde Tüpraş’a uygulanan 412 milyon TL’lik cezadır. Bu olayda, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.’nin fiyatlandırma ve sözleşmelere ilişkin uygulamaları yoluyla hâkim durumunu kötüye kullandığına, bu suretle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine karar verilerek 412 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

4- 1999-2016 DÖNEMİNDE KURUL TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZALARININ SEBEPLERİNE GÖRE DAĞILIMI

Yukarıda bahsedilen 01.01.1999 ile 31.12.2016 tarihleri arasında verilen toplamda 2.734 milyon TL’lik cezanın sebeplerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir.
 

 • 2.709 milyon TL’lık ceza, 16 (3) esastan,
 • 16 milyon TL’lık ceza 16/1-(d) yerinde incelemeye engel,
 • 8 milyon TL’lık ceza 16/1-(c) yerinde incelemede yanıltıcı ve yanlış bilgi,
 • 1 milyon TL’lik ceza 16/1-(b) Rekabet Kurulunun izni olmaksızın işlemin gerçekleşmesi,
 • 900 bin TL’lik ceza 9. maddeye ilişkin karara uymama,
 • 365 bin TL’lik ceza 16/1-(a) başvurularda yanıltıcı ve yanlış bilgi verilmesi

 
sebebiyle verilmiştir. 56 bin TL’lik ceza ise 16 (4) Yöneticilere Verilen Ceza’dan oluşmaktadır.

16/1-(c) Yerinde İncelemede Yanıltıcı ve Yanlış Bilgi ve 16/1-(d) Yerinde İncelemeye Engel başlıkları altında verilen toplam 23 milyon TL’lik cezanın neredeyse tamamı (%99,5) Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektöründeki firmalara verilmiştir.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder