5 – 11 HAZİRAN HAFTASINDA OPRİSK DERGİSİ GÜNDEMİ

Basel Komitesi tarafından 7.6.2017’de yayınlanan “Kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla ilgili risklerin doğru yönetimi: muhabir bankacılık ekinde yapılan değişiklikler – nihai doküman” ve 8.6.2017’de yayınlanan “Basel III - Likidite Karşılama Oranı: Sık Sorulan Sorular” açıklamalarının Türkçeleri üyelerle paylaşılmıştır.
 
Bir diğer konu olarak Basel Komitesi Başkanı Stefan Ingves’in 2 Haziran 2017’de "Optimal Mevduat Sigorta Sistemini Tasarlamak" konulu The International Association of Deposit Insurers (IADI) Konferansı'nda yaptığı ve BIS’in sitesinde yayınlanan konuşması ele alınmıştır.  
 
Ingves konuşmasında optimal mevduat sigorta sistemlerinin tasarlanmasında karşılaşılacak 3 temel zorluğa dikkat çekmektedir. Bunlar, (1) mevduat sigortası sistemi ile çözümleme (tasfiye) çerçevesi arasındaki etkileşim, (2) mevduat sigortası sistemi ile devlet garantileri arasındaki ilişki ve (3) sınır ötesi bankacılık ile ilgili sorunlar’dır.
 
Ingves, bunlardan ilkini değerlendirirken bankaların devlet tarafından kurtarılmasından (bail out) içeriden kurtarılmaya (bail in) doğru evrilen süreçten bahsetmekte ve bunun mevduat sigortası sistemine yaratacağı olası sorunları yine üç başlık altında incelemektedir. Bu sorunlar (1) çözümleme rejimlerinin geliştirilmesinin mevduat sigortası sistemleri prim yapısı için sonuç doğurup doğurmayacağıdır. Örneğin, sistematik olarak önemli bankaların çözümlenmelerinin daha düşük bir ihtimal olduğu göz önünde tutularak daha az prim ödemeleri söz konusu olabilir mi? (2) Mevduat sigortası sisteminden ve çözümleme sürecinden sorumlu olan kurumların aynı ya da farklı olması durumudur. (3) Çözümleme rejimlerinin uygulanmaya başlamasının piyasa disiplini ve art niyet zararlarını (moral hazard) nasıl etkilediğidir.

İkinci başlık altında özel ve devlet sahipliğindeki mevduat sigortası sistemleri konusu ele alınıyor ve burada “Özel bir fon kamu fonu kadar güvenilir olabilir mi? Özel fon da kamuoyunda aynı güveni sağlayabilir mi? Özel mevduat sigortası sistemleri sıkıntılı zamanlarda toplumsal çözümleme planlarıyla nasıl etkileşim kurar?” soruları soruluyor.

Üçüncü başlık altında yer alan “sınır ötesi bankacılık ile ilgili sorunlar” kısmında bankaların yurtdışı faaliyetlerinin iştirak ya da şube yapılanması altında olmasının mevduat sigortası sistemi kapsamındaki etkileri incelenmekte ve bu doğrultuda 2008'de İzlanda mevduat sigorta fonunun İngiliz ve Hollandalı mevduat sahiplerine karşı yükümlülüğünü yerine getiremediği örnek ele alınıyor. Yine bu kapsamda İsveç bankacılık grubu Nordea’nin yakın zamanda iştirak modelinden şube modeline geçmesi örneğinden yola çıkılarak bu durumun denetim otoritelerinin sorumlulukları üzerinde yaratacağı etkiler üzerinde duruluyor. Ayrıca yine bu tür durumlarda ortaya çıkabilecek döviz pozisyon riski de bu başlık altında ele alınıyor.

Ingves’in konuşmasının ilgili bölümlerinin tam çevirisi üyelerle paylaşılmıştır.
 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder