12-18 HAZİRAN HAFTASINDA OPRİSK DERGİSİ GÜNDEMİ

12-18 Haziran haftasında aşağıda yer alan Yargıtay ve SPK kararlarının veri tabanına girişleri yapılmıştır.
 
Yargıtay kararları
 

· Banka Genel Müdürlüğünde Kredi Kartları Takas Yetkilisi olarak çalışan Eda Y… 1 milyon TL’yi zimmetine geçirmiştir. İşlem, Kredi Kartları Risk Bakiyesi hesabından bankanın Gaziosmanpaşa Şubesinde açılmış olan ve çalışanın ortak olduğu firma hesabına yapılan virmanlarla gerçekleştirilmiştir. (10304)

· Banka vezne görevlisine para bozdurmak için geldiğini söyleyen şahıs 12.000 TL tutarındaki bozuk parayı alıp, yan binadaki eczanesine giderek bir şeyler alacağını söylemiş ancak gittiği eczanenin arka kapısından çıkarak kayıplara karışmıştır. (10317)

· Mahkeme zimmet şüphesi bulunan olayda sanık ifadesine dayanarak beraat kararı vermiştir. (Sanık, aktarılan tutarların ilgili mudilerin borç ödemeleri olduğunu söylemiştir.) Yargıtay ise kararın eksik inceleme ile alındığını, mudilerin de dinlenmesi gerektiğini ve hangi durumda olayın basit zimmet, hangi durumda nitelikli zimmet oluşturacağını açıklamıştır. (10318)

· Banka müşterisi tarafından oğlu adına tahsis edilecek kredinin teminatını oluşturmak üzere bankaya verilen rehin ve blokaj taahhütnamesinin şube müdürü tarafından bir başka müşteri lehine kullanıldığı olayda Yargıtay davaya ağır ceza mahkemesinin bakması gerektiği görüşüyle asliye ceza mahkemesince alınan kararı bozmuştur. (10319)

· Banka müşterisinin Malatya şubesindeki hesabından Beyoğlu şubesindeki hesabına 4 ayrı işlemle internet üzerinden havale yapılmıştır. Gönderilen para aynı gün müşteriye ait telekart ile alışverişlerde kullanılmıştır. Müşteri telekartı almadığını ve internetten yapılan transferlerden haberi olmadığını söylemiştir. İşlemlerin gerçekleştirildiği IP adresi Türkiye’de değildir. Yargıtay konunun daha iyi araştırılarak (telekarttaki teslim imzasının bilirkişi tarafından kontrolü, alışveriş yapılan yerlerde güvenlik kamerası varsa o tarihlere ait kayıtların getirilip incelenmesi) maddi gerçeğe ulaşılması gerektiği görüşüyle mahkemenin mahkûmiyet kararını bozmuştur. (10320)

· Banka şubesinde servis görevlisi olarak çalışan sanık banka mudilerine ait yatırım hesaplarındaki fonları mudilerin talimatı ve bilgisi olmaksızın nakde çevirip, mudiye ait mevduat hesabına aktarmış, sonrasında sahte imzalı, imzasız ya da elde edilemeyen fişlerle ya nakit olarak çekmiş veya başka hesaplara transfer ederek toplamda 1.368.800 TL’yi zimmetine geçirmiştir. (10321)

 
15.6.2017 tarihinde yayınlanan 22 sayılı SPK Bülteninde yer alan SPK kararları

· Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 18.07.2016 tarihli araştırma raporunda yer alan ifadelerin incelenmesi neticesinde, SPK tarafından firmaya "genel yatırım tavsiyesi niteliğindeki yorum ve tavsiyelerin sunulmasında dikkate alınması gereken ilke ve esaslara uyulmaması" sebebiyle 326 bin TL, "faaliyetlerin yürütülmesi sırasında, işin gerektirdiği mesleki dikkat ve özenin gösterilmemesi ve bu kapsamda gerekli önlemlerin alınmaması" sebebiyle 326 bin TL ve "genel yatırım tavsiyelerinin sunumunda yer verilmesi gereken uyarı notunun gerekli şartları taşımaması" sebebiyle 26 bin TL olmak üzere toplamda 677 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Bunun yanı sıra, yine aynı raporla ilgili olarak Mert Ülker'e "genel yatırım tavsiyesi niteliğindeki yorum ve tavsiyelerin sunulmasında dikkate alınması gereken ilke ve esaslara uyulmaması" ve "faaliyetlerin yürütülmesi sırasında, işin gerektirdiği mesleki dikkat ve özenin gösterilmemesi" sebebiyle 26’şar bin TL olmak üzere toplamda 52 bin TL idari para cezası uygulanması kararı alınmıştır.

· Ali Eşref Çavuşoğlu, Aydın Çavuşoğlu, Burhan Çavuşoğlu ve Orhan Çavuşoğlu hakkında SPK tarafından suç duyurusunda bulunma kararı alınmıştır. Suç duyurusuna mesnet teşkil eden eylemler; (1) ÇBS Boya Kimya San. ve Tic. AŞ sahibi olduğu ÇBS Oto Boyaları San. ve Tic AŞ hisselerinin Şirket’e devrine ilişkin yapılan 31.05.2014 tarihli hisse devir sözleşmesi sonucunda Şirket’in 33.839.784 TL zarara uğratılması, (2) ÇBS Holding AŞ’den alacakların azaltılarak Şirket’in bağlı ortaklıklarının 1.923.545 TL zarara uğratılması, (3) ÇBS Oto Boya Sistemleri San. ve Tic. AŞ’nin Nippe Trading Co.’ya olan borcunun devralınması suretiyle Şirket’in 1.420.119 TL zarara uğratılması'dır.

· MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.’nin (MMC) paylarının ilk halka arzına ilişkin hususların incelenmesi sonucunda Mehmet Haldun Gedizşener hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. Suç duyurusuna sebep eylemler, (1) MMC paylarının ilk halk arz fiyatının tespitine ilişkin olarak hazırlanan değerleme raporunda kullanılmak üzere M. H. Gedizşener tarafından aracı kurum yetkililerine iletilen Soçi/Abhazya nakliye sözleşmesine ilişkin hasılat varsayımına dair eksik bilgi verilmesi, b) MMC’nin paylarının ilk halka arzına ilişkin yayımlanan izahnamede Soçi/Abhazya nakliye projesinde MMC’nin yer alamayabileceğine dair riskin MMC’nin faaliyetleri ve finansal durumuna etkisinin yatırımcılar tarafından tam olarak değerlendirilebilmesine imkan tanımayacak şekilde eksik bilgi verilmesi suretiyle yanıltıcı bilgi verilmesi.

· Umut Eryalçın ve Yurdanur Eryalçın'a YUNSA pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler sebebiyle 22'şer bin TL para cezası verilmiştir.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder