26 HAZİRAN- 2 TEMMUZ ARASINDA OPRİSK DERGİSİ GÜNDEMİ

Aşağıda yer alan Rekabet Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen idari para cezası kararları ve Yargıtayca karara bağlanan muhtelif olayların veri tabanına kayıtları yapılmıştır.
 

 • Rekabet Kurulunca Volkan Yolcu Taşımacılığı A.Ş. hakkında yürütülen soruşturma sürecinde, Rize Ses Seyahat ve Ticaret AŞ’den istenilen birtakım bilgi ya da belgelerin verilmemesi nedeniyle Rize Ses Seyahat ve Ticaret AŞ’ye 18.377 TL idari para cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, yürürlükteki 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen denetim sonucunda ICBC Turkey Bank AŞ’ne 2,972.535.-TL idari para cezası tebliğ edilmiştir.

 
YARGITAY KARARLARI
 

 • Şubede güvenlik görevlisi olarak çalışan sanık para tahsil ve tediye yetkisi olmamasına ve şifresi bulunmamasına rağmen, iş yoğunluğu sebebiyle genel müdürlüğün onayı olmaksızın şubede zaman zaman fiili olarak bankoda çalıştırılmıştır. Diğer çalışanların şifrelerine vakıf olan sanık bu şifreleri kullanmak suretiyle 9.290 Euro'yu zimmetine geçirmiştir.

 

 • G. Bankası Mercan Şubesi'nde müdür yardımcısı unvanıyla operasyon yönetmeni olarak çalışan personel virman yetkisini kullanarak banka mudilerinin hesaplarından çektiği paraları zimmetine geçirerek, kredi kartı ödemelerinde ve nakit ihtiyaçlarında kullanmış ve bir kısmını da eşinin yine aynı bankadaki çek hesabına aktarmıştır.

 

 • Firmaya kullandırılan 5 mio USD tutarındaki harici garanti sebebiyle bankanın yönetim kurulu başkanı ve genel müdürü, kredilerden sorumlu genel müdür yardımcısı, yönetim kurulu üyesi ve diğer çalışanlar hakkında, kredi teklifine esas alınan istihbarat raporlarında firmanın yüksek miktarda dönem zararının bulunduğu, gelecekte zarar etme ihtimalinin yüksek olduğu, kredi değerliliğinin bulunmadığı yönünde bilgilerin bulunmasına rağmen, yeterli teminat alınmadan, satış kabiliyeti düşük olan taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde ipotek ve rehin tesisi karşılığında yüksek miktarda kredi kullandırılmasına onay verdikleri iddia edilerek kamu davası açılmıştır. Mahkemece verilen hüküm Yargıtay tarafından zamanaşımı sebebiyle bozulmuştur.

 

 • 3. kişiler tarafından ATM cihazına kurulan düzenek sonucu davacının ATM kartı sıkışmış ve 3. kişilerce hesabından para çekilmiştir. “Bankanın düzenek yerleştirilmesini engelleyici tedbirler almaması, kamera ve benzeri sistemler yerleştirmemesi, yeterli denetim tedbirlerini almaması nedeniyle sorumluluğu vardır" görüşünü benimseyen tüketici mahkemesi davacının uğradığı zararın yarısının bankaca karşılanmasına karar vermiştir.

 

 • Şikâyetçilere ait işyerinde çalışan sanık şirketin banka hesaplarına ait internet bankası şifrelerini onların bilgi ve rızaları dışında kullanarak kendisine ait telefon faturaları ile kredi kartı borçlarını EFT yoluyla ödemek suretiyle 1.302 TL’yi uhdesine geçirmiştir. Mahkeme eylemin hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu oluşturduğuna karar vermiş Yargıtay da mahkemenin kararını bu açıdan onaylamıştır.

 

 • Banka şubesinde veznedar olarak çalışan sanık kendisine ve diğer banka görevlilerine ait bilgisayar şifrelerini kullanarak usulsüz olarak muhtelif tarihlerde 392050 numaralı geçici hesaba borç kaydetmek suretiyle bazı mudilere ait hesaplara para aktarmış, aktardığı bu paraları yine değişik tarihlerde nakden çekerek ya da kredi kartı hesabına yatırmak suretiyle hesaben zimmetine geçirmiştir.

 

 • Sahte vergi levhaları kullanılarak yapılan kredi başvurusunda sanıkların birisi hakkında şahsın daha sonra vergi levhası almış olması ve kredinin kapanmış olması nedeniyle zararın oluşmaması gözetilerek mahkemece verilen beraat kararı Yargıtay’ca da onanmıştır. Aynı şekilde, vergi kaydı ve geçerli bir vergi levhası bulunmadığı halde, sahte olarak düzenlenmiş vergi levhası fotokopisi ile bankaya başvurarak kredi alan kişi hakkında da Yargıtay beraat kararı vermiştir. Kararın gerekçesi, bankanın kredi tahsisinden önce ibraz edilen vergi levhasının gerçek olup olmadığını ilgili Vergi Dairesi'nden araştırma imkanının bulunduğu, sanığın bankanın denetim olanağını ortadan kaldıracak nitelikte hileli bir hareketinin bulunmadığı ve sanığın kredi borcunun taksitlerini süresinde ödemesi olarak belirtilmiştir.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder