10-16 TEMMUZ HAFTASINDA OPRİSK DERGİSİ GÜNDEMİ

Aşağıda özetleri yer alan Yargıtay kararları ve medyada yer alan 2 banka şubesinde gerçekleşen olayın OpRisk Dergisi veri tabanına girişleri yapılmıştır.
 
Yargıtay kararlarında dava konuları; “çalışanın yol açtığı zararın tazmini”, “kıdem/ihbar tazminatı talepleri” “jestiyon/prim alacakları”, ve “işveren, alt işveren ilişkisi”dir.
 
YARGITAY KARAR ÖZETLERİ
 

 • Şubede bulunan bir hesaptan sahte fax talimatıyla para transferi yapılmıştır. Mahkemece bankaya kusur izafe olunmamıştır. Yargıtay, işlemi gerçekleştiren çalışanların fax talimatıyla ilgili olarak imza yönünden gerekli araştırmaya gitmeksizin ödeme yapması ve ayrıca hesabın tamamına yakın bir kısmı alındığı halde, müşteriyi bilgilendirip gerekirse onayını almaması ve diğer çalışanın da denetim görevini ihmal etmesi nedeniyle sorumluluklarının bulunduğu ve özellikle olayla ilgili olarak suç duyurusunda bulunulmadığı gözetildiğinde, zararın tamamının davalılardan tazminini doğru görmemiş, sorumluluğun yarı yarıya paylaşılmasını daha uygun bulmuştur.

 

 • Davacı banka, davalının il şube müdürü olarak çalıştığı dönemde banka menfaatine ve bankacılık kanun ve teamüllerine aykırı olarak, kredinin geri dönüşümünün olamayacağını bilerek ve teminatsız olarak çeşitli firma ve kuruluşlara kredi kullandırdığını; şahsi menfaat sağladığı, temsil ve benzin giderlerini suiistimal ederek maddi çıkar sağladığını ileri sürerek fazlaya dair haklarını saklı tutularak 30.000.000 TL tazminatın hüküm altına alınmasını istemiştir. Yargıtay eksik inceleme ile karar verildiğini, bilirkişi incelemesi yapılarak karar verilmesi gerektiği görüşü ile mahkeme kararını bozmuştur.

 

 • Şube müdürü tarafından usulsüz olarak krediler kullandırılırken şubede krediler servisinde görevli şef yardımcısının duruma kayıtsız ve suskun kaldığı gerekçesiyle iş akdi feshedilmiştir. Mahkeme, kullandırılan kredilerde yetki ve sorumluluğunun olmadığı gerekçesi ile davacının kıdem ihbar tazminatı talebinin kabulüne karar vermiştir. Yargıtay, banka mevzuatı ve uygulamaları konusunda uzman bir bilirkişi heyetinden davacının anılan işlemlerde yetki ve sorumluluğunun ve görevi gereği yapılan usulsüz işlemleri bilebilecek durumda bulunup bulunmadığı belirlenmeden yazılı şekilde kıdem, ihbar tazminatı isteklerinin kabulüne karar verilmesini hatalı bularak mahkeme kararını bozmuştur.

 

 • Banka şubesi müdürü olarak çalışan davacının bazı mevduat hesaplarına fiktif olarak para yatırmak, daha sonra bankamatik cihazları ile ilgili meblağları çektirerek şubenin bankamatik kasa yönetimi konusunda daha fazla prim alabilmek amacı ile genel müdürlüğü yanılttığı 25 grup nakline katılmadığı halde katılmış gibi göstererek maddi menfaat temin ettiğinin tespit edildiği olayda Yargıtay davacının kıdem, ihbar tazminatı isteklerinin reddine karar vermiştir.

 

 • İş sözleşmesi feshedilen işçi jestiyon alacağı için dava açmış ancak mahkemece talebi reddedilmiştir. Yargıtay mahkemeden farklı bir görüş benimsemiş ve “iş görme edimini başarılı şekilde yerine getirerek mal ve hizmet üretimine katkı sağlayan işçinin çalıştığı dönem esas alınarak prim alacağına hak kazanacağı kabul edilmelidir. Emsal nitelikteki işçilere aynı dönemde ödenen jestiyon primi süresi dikkate alınarak kıstelyevm usulüne göre hak kazandığı jestiyon primi alacağı ödenmelidir” gerekçesi ile mahkeme kararını bozmuştur.

 

 • Yargıtay tarafından, bankadan ihale ile temizlik işini alan şirketin işçisi gösterilerek aslen büro elemanı-bilgisayar operatörü olarak çalıştırılan elemanın işvereninin banka olduğu kabul edilmiştir.

 
BANKA ŞUBESİNDE GERÇEKLEŞEN OLAY HABERLERİ
 
Şişli'de banka soygunu; Soyguncu kaçarken kameralara yakalandı, 29 Haziran 2017
(DHA) Şişli'de bir banka şubesine gelen silahlı kişi güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdikten sonra bankadan yaklaşık 100 bin TL ile yüklü miktarda dövizi alarak kaçtı. Polis taksiyle kaçan soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.
http://www.hurriyet.com.tr/soygundan-6-saat-sonra-yakalaninca-beni-nasil-40505722
 
ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan bir banka şubesine elindeki balta ile kapısını kırarak içeri giren şüpheli polise teslim oldu.
https://www.haberler.com/antalya-da-banka-subesine-zarar-verin-sahis-teslim-9782014-haberi/
 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder