24-30 TEMMUZ HAFTASINDA OPRİSK DERGİSİ GÜNDEMİ

Aşağıda özetleri yer alan -kredi dolandırıcılığına ilişkin- Yargıtay kararları ve 28.7.2017 tarih 27 nolu SPK Bülteninde yer alan idari para cezaları ve şahıslar hakkında yapılan suç duyurularının veri tabanına girişleri yapılmıştır.
 
Yargıtay kararları
 

 • Kredinin teminatını oluşturan taşınmazın değerinin belirlenmesi için yapılan ekspertiz çalışması sırasında inşaat mühendisi olan eksper borçlularca -civarda yer alan- daha değerli bir başka taşınmaza götürülmüş ve asıl değerinden çok daha yüksek bir taşınmaz değeri belirlenmesi sağlanmıştır. Kredi borcunun geri ödenmemesi üzerine taşınmazın satışa çıkarılması üzerine olay ortaya çıkmıştır. Mahkeme dolandırıcılık suçunu sabit görerek mahkûmiyet kararı vermiş ancak Yargıtay eksik inceleme ve yetersiz gerekçe ile karar verildiği kanaatiyle mahkeme kararını bozmuştur.

 

 • Bankadan finansal kiralama sözleşmesi ile mermer işi ile ilgili makinaları kiralayan firmanın borcunu sözleşmedeki sürelere uygun olarak ödememesi üzerine banka 60 günlük süre içerisinde borçların ödenmesini, ödenmemesi halinde sözleşmenin feshi ile teslim edilen makinaların iadesini istemiştir. Firmanın ihtara uymaması üzerine makinaların ihtiyati tedbiri için gidildiğinde şirketin ve makinaların söz konusu adreste bulunmadığı anlaşılmıştır. Yargıtay olayın emniyeti suiistimal suçunu oluşturduğuna karar vermiştir.

 

 • Sahip olduğu 1100 ton çeltik ürününü temsil eden makbuz senetlerini teminat göstererek bankadan kredi kullanan şahsın daha sonra çeltiği sattığı anlaşılmıştır. Mahkeme ve Yargıtay olayın güveni kötüye kullanma suçunu oluşturduğuna karar vermiştir.

 
Her üç olay da “Dolandırıcılık/ kredi dolandırıcılığı/ değersiz mevduatlar” altında sınıflandırılmıştır.
 
SPK Karar özetleri
 

 • GCM Menkul Kıymetler AŞ'ne "müşteriyi tanıma kuralına aykırı uygulamalar” ve "müşteri uyuşmazlığının çözümüne yönelik olarak, işin gerektirdiği mesleki dikkat ve özenin gösterilmemesi" sebebiyle toplamda 47 bin TL idari para cezası verilmiştir.

 

 • MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar AŞ ve Kervansaray Yatırım Holding AŞ pay piyasalarında internet üzerinden müşterilerinden emir kabul etmeleri yasağına aykırılık teşkil eden işlemleri nedeniyle izleyen menkul değerler firmalarına idari para cezaları uygulanmıştır. Marbaş Menkul Değerler AŞ (22.407 TL), Global Menkul Değerler AŞ (49.344 TL), Finans Yatırım Menkul Değerler AŞ (24.672 TL) ve ING Menkul Değerler AŞ (24.672 TL).

 

 • Latek Lojistik Ticaret AŞ ve MMC Sanayi Ege Sağlık Tesisleri ve Eğitim Müesseseleri AŞ nezdinde yapılan incelemeler sonucunda her iki firmada da 6’şar yönetici hakkında suç duyurusu yapılmasına karar verilmiştir.

 

 • Euro Yatırım Holding AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve söz konusu kişiler için borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder