7-13 AĞUSTOS HAFTASINDA OPRİSK DERGİSİ GÜNDEMİ

Ağustos’un ikinci haftasında, 11.8.2017’de yayınlanan SPK Bülteninde yer alan idari para cezası kararları ve aşağıda özetleri yer alan -bankaların taraf olduğu- Yargıtay kararlarının veri tabanına girişleri yapılmıştır.
 
Yargıtay kararları
 
·Banka müdürü ve gişe görevlisi olan sanıkların, müşteriden kredi kapatma işlemi için tahsil ettikleri para ile krediyi tamamen kapatmak yerine, müşterinin vadesiz hesabına yatırarak taksitlerin aydan aya ödenmesini sağlayıp daha fazla borç oluşturarak banka yararına menfaat temin ettikleri iddia edilen davada mahkeme tarafından verilen mahkumiyet kararı Yargıtay tarafından -her türlü şüpheden uzak delil olmaması sebebiyle- bozulmuştur.

·Kredi kartını arkadaşının kullanıma veren mağdur arkadaşının yaptığı harcamaları ödememesi sebebiyle kartını iptal ettirmiş ve yeni kart başvurusunda bulunmamıştır. Ancak banka yeni kart çıkartmış ve kurye ile göndermiştir. Kurye kartı mağdura teslim etmesi gerekirken mağdurun kimlik fotokopisini gösteren arkadaşına teslim etmiştir. Mahkeme tarafından olayda özel belgede sahtecilik ve hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunun işlendiği yönünde karar verilmiştir. Yargıtay da bu kararı onamıştır.

·Sahte vergi levhaları ve Esnaf ve Sanatkarlar Ticaret Odasına kaydı gösteren sicil tasdikname belgeleri ile gerçekte var olmayan mali müşavir imzaları atılmak suretiyle oluşturulan sahte muhasebe hesap özetleri ile bankalara başvurularak kredi alınan olayda mahkeme tarafından verilen beraat kararı Yargıtay tarafından bozulmuştur.

·Bankadan kredi çekmek amacıyla, sanığın şirketinde çalıştığına ilişkin sahte belge tanzim ederek, bankaya müracaat edip kredi almaya çalıştıkları, sanıkların bu surette banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken krediyi sağlamak amacıyla dolandırıcılığa teşebbüs ve özel belgede sahtecilik suçlarını işledikleri iddia olunan olayda mahkeme tarafından verilen mahkumiyet kararları Yargıtay tarafından da onanmıştır.

 
SPK idari para cezası kararları 

·Menba Holding AŞ, Egeli &Co Yatırım Holding AŞ, Egeli &Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ ve Salix Yatırım Holding AŞ'ne  finansal raporların süresi içerisinde KAP’a bildirilmemesi sebebiyle toplamda 135 bin TL para cezası verilmiştir.  A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ'ne "çerçeve sözleşme hükümlerine aykırı şekilde müşteri hesabına pozisyon taşıma maliyeti (swap) yansıtılması" ve "alım satım fiyatları ile farklarının genel piyasa koşulları ve gerçeğe uygun değerleri ile uyumlu olmaması" sebebiyle toplamda 52 bin TL para cezası verilmiştir.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder