4-10 EYLÜL HAFTASINDA OPRİSK DERGİSİ GÜNDEMİ

Eylül’ün ilk haftasında aşağıda özetlerine yer verilen haberler ve 8.9.2017 de yayınlanan SPK Haftalık Bülteninde yer alan idari para cezaları ve suç duyurularının veri tabanına girişleri yapılmıştır. 

12 Eylül’de Basel Komitesince BIS’in sitesinde yayınlanmış olan “Basel III İzleme Raporu”nun Türkçe çevirisi üyeler ile paylaşılmıştır.

HABERLER
 

  • 08 Eylül 2017’de Equifax adlı kredi raporlama şirketine yapılan saldırı ile ABD'de 143 milyon kişinin bilgilerinin çalındığına dair haber.
  • ABD tarafından İran’a uygulanan yaptırımların aşıldığının iddia edildiği ve Rıza Zarrab’ın yargılandığı dava ile ilişkili olarak Ekonomi Eski Bakanı Zafer Çağlayan, Halkbank eski genel müdürü Süleyman Aslan ve Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Levent Balkan hakkında New York mahkemesi tarafından verilen tutuklama kararına dair haber.

 
SPK HAFTALIK BÜLTENDE YER ALAN AÇIKLAMALAR
 

  • Sermaye Piyasası Kurulu Kervansaray Yatırım Holding hakkında yürütülen incelemeler sonucunda Selim Sayılgan'a 308 bin TL idari para cezası vermiştir. Para cezasının konusu “şirket hisse senetlerinin değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek kamuya açıklanmamış bilginin öğrenildiği anda özel durum açıklamasına konu edilmemesi” olarak belirtilmiştir.
  • Bunun yanı sıra “şirket alacaklarının tahsilatına ilişkin hiçbir çaba gösterilmeden silinmesi, muhasebe kayıtlarının gerçek durumu yansıtmaması, fiktif hizmet satış faturalarının ödenmesi gibi Kervansaray Holding’i zarara uğratan bir dizi işlem sebebiyle aralarında Selim Sayılgan'ın da bulunduğu 8 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.
  • SPK tarafından ayrıca, Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ’ne “Türkiye Denetim Standartlarına aykırı uygulamaları” sebebiyle 25 bin TL idari para cezası verilmiştir. 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder