DEVREYE GİRME RİSKİ – STEP IN RISK

Basel Komitesi 25.10.2017 tarihinde “Identification and management of step-in risk” konusunda Kılavuz İlkeleri yayınlamış bulunmaktadır. İlgili konuda yapılan açıklamanın Türkçe çevirisi aşağıda bulunabilir.
 
Devreye girme (*) riskinin tespiti ve yönetilmesi
Ekim 2017
 
G20’nin gölge bankacılığın denetimi ve regülasyonunu güçlendirmeye yönelik girişiminin bir parçası olarak Basel Bankacılık Denetim Komitesinin devreye girme riskinin tespiti ve yönetilmesi konusunda yayınladığı Kılavuz İlkeler gölge bankacılık sisteminde yer alan kurumların karşılaştığı finansal zorluklardan bankalara yayılabilecek olan sistemik riski hafifletmeyi amaçlamaktadır.
 
Kılavuzlar, Aralık 2015 ve Mart 2017'de Komite tarafından gerçekleştirilen iki kamu istişaresine dayanmaktadır. Bunlar, önemli seviyedeki devreye girme riskini azaltmaya yönelik tedbirlerin uygun bir raporlama sistemiyle desteklendiği bir denetleme sürecine dayandığı esnek ve özel bir yaklaşım getirmektedir. Özellikle:


 • Bankalar, ilgili kurumların bankayla olan ilişkisine dayanarak potansiyel devreye girme riskinin söz konusu olduğu kurumların kapsamını tanımlarlar.
 • Bankalar, kendisi için önemli olmayan veya toplu pazarlığa tabi olan kurumları tespit eder ve bunları ilk aşamada tanımlanan kurumlar grubundan çıkarır.
 • Bankalar, geriye kalan tüm kurumları potansiyel risk azaltım mekanizmalarını dikkate alarak kılavuzlarda yer alan devreye girme riski göstergeleri bağlamında değerlendirir.
 • Devreye girme riskinin tanımlanmasını takiben bankalar bunların likidite ve sermaye pozisyonlarında yaratabileceği potansiyel etkiyi tahmin ederler ve buna uygun içsel risk yönetimi aksiyonlarını oluştururlar.
 • Bankalar devreye girme riskinin öz değerlendirmesini denetim otoritelerine raporlarlar.
 • Bankanın öz değerlendirme analizini, gerekmesi durumunda bankanın politika ve prosedürlerini de analiz ederek gözden geçiren denetim otoritesi ilave bir gereksinim olup olmadığına karar vermelidir. 
   

Bu bağlamda, kılavuz ilkeler otomatik olarak Pillar 1 likidite veya sermaye yükümlülüğü tanımlamaz ancak önemli devreye girme riskini azaltmak için mevcut ihtiyati tedbirlerin uygulanmasına güvenir. Kılavuzların, 2020 yılına kadar üye ülkelerde uygulanması beklenmektedir. Komite, danışma süreci boyunca görüşlerini ifade etmek için zaman harcayan ve çaba gösterenlere teşekkür eder.

(*) Not: Devreye girme riski (step in risk); finansal tablolarda konsolide edilmeyen bir şirketin finansal güçlük yaşaması durumunda bankanın sözleşmeden kaynaklanan bir zorunluluk olmasa bile bu şirkete finansal destek sağlaması riskini ifade etmektedir.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder