16 – 31 EKİM TARİHLERİ ARASINDA OPRİSK DERGİSİ GÜNDEMİ

28.10.2017 tarihinde basında yer alan ve bankalar açısından oldukça önemli bir riski işaret eden “şube içinde çalınan paradan bankanın da sorumluluğunun bulunduğuna” dair Yargıtay kararının veri tabanına girişi yapılmıştır.
 
Hukuk Medeniyetinde yer alan habere göre bankaların diğer tacirlere nazaran bütün hukuki ilişkilerinde daha yüksek özen borcu altında olduğuna dikkat çeken Yargıtay 11. Hukuk Dairesi konuyu izleyen şekilde yorumlamıştır;  “Davacının parasının, davalı bankanın sorumluluk alanı içerisinde çalınması sebebiyle davalının gerekli güvenlik tedbirlerini yeterince aldığından söz edilemeyeceğinden, mahkemenin bu konuda aksi yöndeki kabulü doğru bulunmamaktadır. (Mahkeme davanın reddine karar vermiştir.) Kaldı ki, davalının henüz sözleşme kurulmadan önce de sözleşme hazırlığı aşamasında, akdinin malını koruma yükümlülüğü mevcuttur. Bu itibarla, mahkemece kural olarak, davalı bankanın sorumlu olduğu kabul edilip, davacının da zararın doğumunda kusuru bulunup bulunmadığı konusunda bilirkişi incelemesi yaptırılarak, sonucuna göre bir karar vermek gerekirken, eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirmeye dayalı, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir. Davacının temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”
 
Merrill Lynch International’a 12 Şubat 2014 ile 6 Şubat 2016 tarihleri ​​arasında 68.5 milyon adet döviz türev işlem bildiriminde bulunmadığı için Financial Conduct Authority (FCA) tarafından verilen 34.524.000 £’luk ceza veri tabanına kaydedilmiştir.  
 
İlgili dönemde SPK tarafından verilen idari para cezaları ve yaptırım niteliği taşıyan kararların OpRisk dergisi veri tabanına girişleri yapılmıştır. 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder