KASIM AYINDA OPRİSK DERGİSİ GÜNDEMİ

22 Kasım’da Basel Komitesi “Gözetim Grubu global denetim standartlarının belirlenmesinde reform öneriyor” başlıklı istişare dokümanını görüşe açmıştır. Gözetim Grubu tarafından yayınlanan doküman, uluslararası denetim standartlarının belirlenmesi sürecinin bağımsızlığını, uygunluğunu ve şeffaflığını artırmak için seçenekleri içermektedir.

29 Kasım tarihinde yayınlanan Rekabet Kurumu kararı ile ING Bank’a 21 milyon TL idari para cezası verilmiştir. (Türkiye’deki kurumsal müşterilere kredi sağlayan bankalar tarafından güncel kredi sözleşmelerine ilişkin faiz, vade gibi kredi koşullarına dair bilgiler ile diğer finansal işlemlerle ilgili rekabete hassas bilgilerin paylaşılması suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak Rekabet Kurumu tarafından 13 banka hakkında yürütülmekte olan soruşturma sonuçlanmıştır. Soruşturmanın sonucunda; ING Bank AŞ, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey AŞ ve The Royal Bank of Scotland Plc. İstanbul Merkez Şubesinin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal ettiğine karar verilerek, ING Bank AŞ’ye 21 milyon TL, The Royal Bank of Scotland Plc. İstanbul Merkez Şubesi’ne 66 bin TL idari para cezası verilmiştir. 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin 6. fıkrası kapsamında Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey AŞ’ye idari para cezası verilmemesine karar verilmiştir.)

İlgili dönemde SPK tarafından verilen idari para cezaları ve yaptırım niteliği taşıyan kararların OpRisk dergisi veri tabanına girişleri yapılmıştır. 

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder