BANKALAR VE BANKA DENETÇİLERİ İÇİN FİNTECH GELİŞMELERİNİN ETKİLERİ

Basel Komitesi 19 Şubat 2018 tarihinde “bankalar ve banka denetçileri için fintech gelişmelerinin etkileri” konusunda güvenli uygulamalar dokümanını yayınlamış bulunmaktadır. İlgili konuda yapılan açıklamanın Türkçe çevirisi aşağıda bulunabilir.

Güvenli Uygulamalar: bankalar ve banka denetçileri için fintech gelişmelerinin etkileri

Şubat 2018

Fintech gelişmelerinin bankalar ve banka denetçilerine etkileri hakkında güvenli uygulamalar

Finansal hizmetlerde teknoloji temelli yeniliğin "bankacılık" endüstrisini ve denetçilerin faaliyetlerini kısa ve orta vadede nasıl etkileyebileceğini değerlendirmektedir.
 
Çalışmada spesifik riskler ve fırsatları da içerecek şekilde gelecekte oluşabilecek potansiyel senaryolar dikkate alınmaktadır. Bankacılık endüstrisi senaryolarına ek olarak, üç vaka incelemesi teknolojik gelişmelere (büyük veri, dağıtılmış veritabanı teknolojisi ve bulut bilgi işlem), üç tanesi de fintech işletme modellerine (yenilikçi ödeme hizmetleri, kredi platformları ve neo bankalar) odaklanmaktadır.
 
Bu bağlamda mevcut gözlemler, bankacılık sektöründe geçmişte bir çok yeniliğin gerçekleştirilmiş olmasına karşın, hemen hemen tüm bankacılık sektörü senaryolarında etkinleştirici teknolojilerin hızla benimsenmesi ve yeni iş modellerinin oluşmasının faaliyetteki bankalara yönelik giderek artan güçlükler içerdiğini ortaya koymaktadır.

Buna ek olarak, Komite, üyelerinin fintech konularıyla ilgili sistemlerini ve uygulamalarını incelemiş ve Ağustos 2017'de bir kamu istişaresi gerçekleştirmiştir.

Komite, destekleyici geri bildirimlerden hareketle, katkısının niteliğini ve kapsamını daha da netleştirmiş ve aşağıdaki gözetim konularında 10 anahtar görüş ve düşünce geliştirmiştir:

 1. Bankacılık sektöründe, faydalı yenilikleri engellemeden güvenlik ve sağlamlığı ve yüksek uyum standartlarını sağlama ihtiyacı,
 2. Stratejik/karlılık riskleri, operasyonel, siber – uyum riskleri de dahil olmak üzere fintech gelişmeler ile ilgili bankalar için kilit riskler,
 3. Yenilikçi teknoloji kullanımının bankalar için etkileri,
 4. Tedarikçi kullanımı ve / veya ortaklıklar yoluyla üçüncü şahısların giderek artan şekilde kullanılmasının bankalar üzerindeki etkileri,
 5. Banka denetçileri ve diğer ilgili makamlar arasında sektörler arası işbirliği,
 6. Banka denetçileri arasında uluslararası ölçekte iş birliği,
 7. Denetim becerisinin uyarlanması,
 8. Denetçilerin yenilikçi teknolojileri kullanmaları için potansiyel fırsatlar (“suptech”),
 9. Yeni düzenleyici yapılarla yeni yenilikçi iş modelleri arasındaki ilişki,
 10. Fintech inovasyonunu kolaylaştırmak üzere oluşturulan düzenleyici yapıların temel özellikleri.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder