Basel III İzleme Raporu

Basel Komitesi 6 Mart 2018 tarihinde “Basel III İzleme Raporu”nu yayınlamış bulunmaktadır. İlgili konuda yapılan açıklamanın Türkçe çevirisi aşağıda bulunabilir.
 
Basel III İzleme Raporu
Mart 2018
 
Bu rapor, Basel Komitesi'nin 30 Haziran 2017 tarihli verilerle yapmış olduğu Basel III izleme çalışmasının sonuçlarını içermektedir. Komite, Basel III standartlarının bankalar üzerindeki etkilerini düzenli olarak gözden geçirmek için titiz bir raporlama süreci oluşturmuştur ve daha önceki uygulamaların sonuçlarını 2012’den bu yana yayınlamaktadır. Komitenin, Basel III reformlarının sonuçlandırılması yönündeki çalışmaları henüz sonuçlara yansımamıştır; bu reformlar için veriler 2017 yıl sonu raporlaması için toplanmaktadır. 
 
106 adeti uluslararası ölçekte çalışan büyük bankalar olmak üzere toplamda 193 bankadan veri toplanmıştır. Bahsedilen "Grup 1 bankaları" Tier 1 sermayesi 3 milyar € 'dan fazla olan uluslararası ölçekte çalışan bankalar olarak tanımlanmakta ve küresel sistem açısından önemli (G-SIB'ler) olarak belirlenen 30 bankanın tümünü içermektedir. Basel Komitesi'nin örneklem grubu 87 adet "Grup 2 bankayı" da içermektedir (yani Tier 1 sermayesi 3 milyar Euro'nun altında olan veya uluslararası düzeyde çalışmayan bankalar).
 
Basel III asgari sermaye gereksinimlerinin aşamalı olarak 1 Ocak 2019 tarihine kadar yürürlüğe girmesi beklenmektedir (bazı sermaye araçları düzenleyici sermaye gereklilikleri açısından 2021 yılının sonuna kadar geçerli olabilecektir). Aşamalı geçişler dikkate alındığında, 30 Haziran 2017 tarihli veriler, örneklemdeki tüm bankaların hem Basel III risk bazlı sermaye minimum Common Equity Tier 1 (CET1) gerekliliği olan % 4,5’u ve hem de hedef seviye CET1 gerekliliği olan %7’yi karşıladığını göstermektedir (G-SIB'ler için uygulanabilir ilave yükümlülükler dahil olmak üzere). 31 Aralık 2016 ve 30 Haziran 2017 tarihleri ​​arasında, Grup 1 bankaları, daha yüksek toplam sermaye hedeflerine göre sermaye açıklarını azaltmaya devam etmiştir; özellikle, Tier 2 sermaye açığı 0.3 milyar € 'dan 24 milyon €' ya düşmüştür. Bir referans noktası olarak, 30 Haziran 2017'de sona eren altı aylık dönemde aynı Grup 1 bankalarının dağıtım öncesi vergi sonrası kazançlaının toplamı 212,8 milyar EUR idi. Buna ek olarak, 2022 asgari Toplam Zarar Karşılama Kapasitesi (TLAC) gereksiniminin uygulanmasında, örneklemdeki G-SIB'lerin 10'unda, Haziran 2017 sonunda 116 milyar EUR olarak gerçekleşen birleşik TLAC yetersizliği Aralık 2016 sonunda 109 milyar EUR olarak gerçekleşmiştir.
 
İzleme raporları, bankaların Basel III likidite gereksinimleri hakkındaki verilerini de içermektedir.  Basel III Likidite Karşılama Oranı (LCR) 2015 yılında %60 olarak belirlenmiş, 2017 yılında %80'e yükselmiş ve 2019'da %100'e ulaşacak şekilde yıllık eşit artışlarla tanımlanmıştır. Grup 1 bankalar örneklem grubunda 6 ay önce %131 olan LCR ağırlıklı ortalaması 30 Haziran 2017’de %134’e yükselmiştir. Grup 2 bankalar için, LCR ağırlıklı ortalaması da artış göstererek altı ay önceki %159 oranından %175’e yükselmiştir. LCR örneklem grubuna baktığımızda Grup 1 bankaların (buna tüm G-SIB'ler dahil) %99’u ve Grup 2'de yer alan tüm bankalar % 100'ü karşılayan veya daha üzerinde bir LCR bildirmiştir. Tüm bankalar 2018’de geçerli olacak % 90 minimum gerekliliği karşılayan veya daha üzerinde bir LCR bildirmiştir.
 
Basel III, uzun vadeli yapısal likidite standardı olan Net İstikrarlı Fonlama Oranı (NSFR) hakkında da veri içermektedir. Grup 1 bankalar örneklem grubunda ağırlıklı ortalama NSFR %117 iken, Grup 2 bankalar için %118’dir. Haziran 2017 itibariyle, NSFR grubunda yer alan Grup 1 bankalarının (buna tüm G-SIB'ler dahil) %93'ü ve Grup 2 bankalarının % 94'ü, % 100’ü karşılayan veya aşan bir NSFR raporlarken, tüm Grup 1 bankaları ve Grup 2 bankalarının %99’u % 90 ya da üzerinde bir NSFR raporlamıştır.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder