BASEL KOMİTESİ AÇIKLAMASI, 21 Haziran 2018

Basel Komitesi tarafından 21 Haziran’da yayınlanmış olan; “Etkin risk datası toplanması ve raporlaması ilkelerinin” uygulanması konusundaki ilerleme” konulu açıklamanın Türkçe çevirisine aşağıda yer verilmiştir.

“Etkin risk datası toplanması ve raporlaması ilkelerinin” uygulanması konusundaki ilerleme
Basel Bankacılık Denetimi Komitesi bugün, bankaların etkin risk datası toplama ve raporlaması ilkelerinin uygulanmasına ilişkin son ilerleme raporunu yayınladı. 2013 yılı Ocak ayında yayımlanan İlkeler bankaların risk yönetimi, karar verme ve tasfiye (resolvability) süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla risk verileri toplamayı ve risk raporlamasını güçlendirmeyi hedeflemektedir.

İlerleme raporu, küresel sistemik açıdan önemli bankaların (G-SIB) denetim otoriteleri tarafından tamamlanan öz değerlendirme anketlerinin sonuçlarına dayanmaktadır. Raporda, G-SIB'lerin 2017'de İlkeleri uygulamalarındaki gelişmeler gözden geçirilmektedir. 2016’daki uygulama Mart 2017'de yayınlanan bir önceki ilerleme raporu ile değerlendirilmiştir.

Değerlendirme, 2011-12 yıllarında belirlenmiş olan ve Ocak 2016'ya kadar ilkeleri uygulaması beklenen 30 G-SIB'yi kapsamaktadır. 2017'de, İlkelerin uygulanmasında, çoğu G-SIB'nin en iyi ihtimalle marjinal ilerleme kaydettiği belirtilmektedir.  G-SIB'ler, temel olarak BT iyileştirme projelerinin karmaşıklığı ve karşılıklı etkileşimi nedeniyle İlkelere uymayı güç bulmuştur. Sonuç olarak, beklenen uyum tarihi birçok banka için yakalanamamıştır.

Bu sonucun ışığında ve İlkelerin daha fazla benimsenmesini teşvik etmek için Basel Komitesi aşağıdaki tavsiyelerde bulunmuştur:

  • Bankalar, İlkeleri, denetim otoriteleri ile mutabık kalınan yol haritalarına uygun olarak uygulamaya devam etmeli ve uygulamanın, veri ile ilgili diğer alanlara ve gerekliliklere nasıl fayda sağlayacağını düşünmelidir; ve
  • Denetim otoriteleri, bankaların İlkeleri tam olarak yerine getirmelerini sağlamaya odaklanmalıdır. Buna, 2018’de uygulamadaki gelişmeler hakkında bilgi almak için bankaların yönetim kurulları ve / veya üst düzey yöneticileriyle görüşmeler yapmak da dahildir. Denetim otoriteleri ayrıca, Küresel Bankacılık Grupları tarafından İlkelerin uygulanması ile ilgili olarak kuruluş/faaliyet gösterilen ülke işbirliğini teşvik etmeye devam etmelidir.

Komite, G-SIB'lerin Prensipleri uygulamasındaki gelişmeyi izlemeyi ve 2019'da yapılacak bir sonraki değerlendirmeyi planlamaya devam edecektir.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder