BASEL KOMİTESİ AÇIKLAMASI, 5 Temmuz 2018

Basel Komitesi tarafından 5 Temmuz’da yayınlanmış olan “Küresel sistemik öneme sahip bankalar: gözden geçirilmiş değerlendirme metodolojisi ve daha fazla zarar karşılama gerekliliği” başlıklı açıklamanın Türkçe çevirisine aşağıda yer verilmiştir.

Küresel sistemik öneme sahip bankalar: gözden geçirilmiş değerlendirme metodolojisi ve daha fazla zarar karşılama gerekliliği

Basel Bankacılık Denetim Komitesi bugün Küresel sistemik öneme sahip bankalar: gözden geçirilmiş değerlendirme metodolojisi ve daha fazla zarar karşılama gerekliliği dokümanını yayınlamıştır.

Gözden geçirilmiş metodolojinin, üye ülkelerde 2021 yılına kadar uygulanması beklenmektedir. Üye ülkelerin deneyimlerine ve Haziran 2017'de yapılan kamuoyu istişaresi sırasında alınan geri bildirimlere dayanarak, Komite, küresel sistemik öneme sahip bankaların (G-SIB) temel yapısını yeniden onaylamıştır. Çerçevenin, G-SIB'lerin daha yüksek sermaye tamponları bulundurmaları ve bu tür kurumların sistemik önemlerini azaltmalarına yönelik teşvikler sağlamak yönündeki ana amacını karşıladığı genel kabul görmektedir.

Basel IIII'ün kriz sonrası reformlarının nihai haline getirilmesinin ardından G-SIB çerçevesinin temel unsurlarının korunma kararı düzenleyici ortamın istikrarına daha da katkıda bulunacaktır.

Komite, G-SIB çerçevesinde yapılacak aşağıdaki gelişmeleri kabul etmiştir:

 • BIS konsolide istatistiklerdeki tanımıyla tutarlı olarak ülkeler arası (cross-jurisdictional) göstergelerin tanımını değiştirmek;
 • Bir alım-satım hacmi göstergesi tanımlamak ve ikame kategorisindeki ağırlıkları değiştirmek;
 • Konsolidasyonun kapsamını sigorta iştiraklerini de içerecek şekilde genişletmek;
 • Halka açıklama gerekliliklerini revize etmek;
 • Gruplar arasında geçiş ve bununla ilişkili olarak bir G-SIB'nin bir alt gruba geçmesi durumunda daha yüksek zarar karşılama maliyeti (HLA) uygulanması hakkında daha fazla rehberlik sağlanması; ve
 • Bu geliştirmelerin G-SIB çerçevesine uyarlanması için bir geçiş programının kabul edilmesi.

 

G-SIB çerçevesi ilk yayınlandığında, Komite çerçevenin gereken şekilde geliştirilebilmesi için her üç yılda bir gözden geçirmeyi kabul etmiştir. Komite ayrıca üç yıllık inceleme döngüsünün önemini yine teyit etmiş bulunmaktadır. Komite özellikle ikame edilebilirlik kategorisi için alternatif metodolojilere dikkat çekecek ve böylece tavan uygulamasının gereken zamanda kaldırılmasına izin verecektir.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder