BASEL KOMİTESİ AÇIKLAMASI, 19 Temmuz 2018

Basel Komitesi tarafından 19 Temmuz 2018’de yapılan “Düzenlemelerin etkileşimi üzerine araştırma: sonuç ve analiz” başlıklı açıklamanın Türkçe çevirisine aşağıda yer verilmiştir.
 
Düzenlemelerin etkileşimi üzerine araştırma: sonuç ve analiz
Bu rapor, Basel Komitesi Araştırma Görev Gücü tarafından Basel III çerçevesinde çoklu  düzenlemelerin varlığının kısıtlayıcı rolü üzerine yapılan anketin ikinci dalga sonuçlarını özetlemeyi ve analiz etmeyi amaçlamaktadır. İlk dalganın sonuçları (30 Haziran 2016 tarihli raporlama) Şubat 2017'de yayınlandı ve bu çalışma bankaların cevaplarının daha ayrıntılı yorumlarının yanı sıra ek anket sorularını da doğurdu.

Toplu sonuçların bir kısmı banka grupları ve coğrafi bölgeler kırılımında incelenmiştir. Ek bilgiler sağlamak (ve veri kalitesini kontrol etmek) için, bankaların bu ankete verdiği cevaplar, bankalar hakkında Basel III izleme fonksiyonu kanalıyla diğer konularda toplanan bilgilerle birleştirilmektedir. Konular arasında ve ayrıca iki anket dalgası arasında büyük ölçüde tutarlılık olduğunu görüyoruz.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder