BASEL KOMİTESİ BASIN AÇIKLAMASI, 20 EYLÜL 2018

Basel Bankacılık Denetleme Komitesi’nin 19-20 Eylül'de Basel’de bir araya gelerek görüştüğü bir dizi politika ve denetim konusu ve üyelerin kriz sonrası reform uygulamalarına dair değerlendirmeler aşağıda bulunabilir. Komitenin bir sonraki toplantısı 26-27 Kasım’da Abu Dhabi'de planlanmıştır.

Komite toplantı sonrasında yaptığı aşağıdaki açıklamasını takiben 27 Eylül’de “Düzenleme Tutarlılığı Değerlendirme Programı (RCAP) çerçevesinde Suudi Arabistan’ın büyük krediler (LEX) ve NSFR düzenlemelerinin değerlendirilmesine dair bir açıklama yayınlamış ve burada Suudi Arabistan’ın LEX çerçevesinin ve NSFR düzenlemelerinin mümkün olan en yüksek not olan “uyumlu” ile değerlendirildiğini açıklamıştır. Aynı açıklamanın ekinde yer alan duyurusunda ülkelerin RCAP kapsamında değerlendirilme planları yer almış olup burada Türkiye’nin değerlendirilme tarihi Haziran 2020 olarak yer almaktadır

Komite’nin 20 Eylül tarihli açıklaması

Basel Bankacılık Denetleme Komitesi’nin 19-20 Eylül'de Basel’de bir araya gelerek görüştüğü bir dizi politika ve denetim konusu ve üyelerin kriz sonrası reform uygulamalarına dair değerlendirmeler  aşağıdaki başlıklar altında bulunabilir.

 

  • Küresel sistemik öneme sahip bankalar için yıllık değerlendirme çalışmasının sonuçları (G-SIB). Çalışmalar Komite tarafından onaylandı ve 2018 G-SIB listesinin yayınlanmadan önce Finansal İstikrar Kurulu'na sunulmasına karar verildi. Komite ayrıca G-SIB değerlendirme çalışmasının bir parçası olan tüm bankaların üst düzey gösterge değerlerini yayınlamayı kabul etti;

 

  • Piyasa riski çerçevesinin revize edilmesi çalışmalarındaki gelişmeler. Komite, bu revizyonları yıl sonu dolayında tamamlamayı umuyor;

 

  • Bankaların potansiyel arbitraj işlemleri dahil olmak üzere düzenlemelerdeki değişikliklere verdiği karşılıklar. Komite, bankaların bilançolarını düzenleyici raporlama tarihleri dönemlerinde ayarlayarak kaldıraç oranını makyajlamaya yönelik davranışları üzerine bir bülten yayınlayacaktır. Komite, bu tür davranışları önlemek için Yapısal Blok I (minimum sermaye gereksinimleri) ve Yapısal Blok III (açıklama) önlemlerini değerlendirecektir. Komite ayrıca, likidite standartlarında “settled to market” türevlerin yönetimini  açıklığa kavuşturmayı kararlaştırdı ve bu konuda sıkça sorulan sorulara yanıt oluşturması amacıyla bir karşılık dokümanı yayınladı (https://www.bis.org/press/p180920a.htm); ve

 

  • Kaldıraç oranının müşteri takası üzerindeki etkilerinin gözden geçirilmesinin sonuçları. Komite, ayrıca Finansal İstikrar Kurulu, Ödemeler ve Piyasa Altyapıları Komitesi ile Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonu’nun, G20 liderlerinin türev piyasalarda reform yapmak üzere üstlendikleri taahhütlere uygun olarak, tezgah üstü türevlerin merkezi olarak takasını teşvik eden kriz sonrası reformların etkileriyle ilgili bir ortak danışmanlık çalışmasını da tartıştı. Komite, ilgili tarafların risk tedbirlerinin revize edilmesi gerekip gerekmediği ve eğer varsa, hedefe yönelik revizyon seçeneklerine ilişkin görüşlerini almak için gelecek ay bir danışma belgesi yayınlamayı kabul etmiştir.

 
Komite ayrıca, Aralık 2017'de yayınlanan istişare dokümanını takiben, Stres Testine İlişkin İlkelerin gözden geçirilmiş bir versiyonunu yayınlamayı kararlaştırdı. Gözden geçirilen ilkeler önümüzdeki ay yayınlanacak.

Komite, belirmekte olan konjonktürel ve yapısal riskler hakkında görüş alışverişinde bulunmuştur. Bu tartışmanın bir kısmı, bankaların kripto varlıklara maruz kalmalarına ve bu varlıkların ortaya çıkarabileceği risklere odaklandı. Komite, bankaların kripto-varlık riskleri konusundaki görüşlerini içerecek bir çalışma yapmaya karar vermiştir.

Komite üyeleri, uluslararası düzeyde aktif bankalar için Basel III standartlarının tam, zamanında ve tutarlı bir şekilde uygulanması yönündeki beklentilerini yinelediler. Düzenleme Tutarlılığı Değerlendirme Programının bir parçası olarak, Komite Suudi Arabistan'ın Net İstikrarlı Fonlama Oranı ve büyük krediler standardının “uyumlu” olarak değerlendirildiği Raporları yakında yayınlanacaktır.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder