BASEL III İZLEME RAPORU, 4.10.2018

Bu rapor, Basel Komitesince 31 Aralık 2017 tarihli veriler kullanılarak hazırlanan son Basel III izleme çalışmasının sonuçlarını sunmaktadır. Komite, Basel III standartlarının bankalar üzerindeki etkilerini düzenli olarak gözden geçirmek için titiz bir raporlama süreci başlatmış ve 2012 yılından bu yana bu çalışmaların sonuçlarını yayınlamıştır. Rapor, 2010 yılında kararlaştırılan Basel III çerçevesinin ve Komite'nin Aralık 2017’de gerçekleştirdiği Basel III reformlarının sonuçlandırılmaetkilerini içeren ilk rapordur.

Raporda kullanılan veri 111 büyük uluslararası ölçekte aktif banka da dahil olmak üzere toplam 206 bankadan sağlanmıştır. "Grup 1" bankaları, 3 milyar EUR'nun üzerinde Tier 1 sermayeye sahip uluslararası ölçekte aktif bankalar olarak tanımlanmakta ve küresel sistemik olarak önemli bankalar (G-SIB) olarak adlandırılan 30 bankanın tümünü içermektedir. Basel Komitesinin örneklem grubu aynı zamanda 95 "Grup 2" bankasını (yani 3 milyar EUR’dan daha az Tier 1 sermayeye sahip ya da uluslararası ölçekte aktif olmayan bankaları) içermektedir.

En son Basel III minimum gerekliliklerinin 1 Ocak 2022'de uygulamaya alınması ve 1 Ocak 2027'de aşamalı geçişin bütünüyle tamamlanması beklenmektedir. Aşamalı geçiş düzenlemeleri çerçevesinde, 2017 sonu raporlamalarında Grup 1 bankalarının sermaye açığı 25,8 milyar Euro'dur. Bu, 2015 sonu kümülatif QIS uygulamasınagöre % 70'den daha fazla düşüktür ve esasen daha yüksek seviyelerde uygun sermaye ile desteklenmektedir.

Grup 1 bankaları için, ilk Basel III standartlarına kıyasen nihai Basel III standartlarının aşamalı geçişinin ardından Tier 1 minimum gerekli zorunlu sermaye tutarı (MRC) % 3,6 artacaktır. Daha önceki kümülatif QIS ile karşılaştırıldığında (2015 yıl sonu verilerine dayanan), MRC üzerindeki etki, piyasa riskinin iki araştırmayı karşılaştırılabilir hale getirmesi için hariç tutulmasının haricinde % -0.5'ten %1.7'ye yükselmiştir. Farklılıkların bir kısmı, bazı ülkelerde revize edilmiş operasyonel risk standartlarının uygulanması yönündeki daha muhafazakar varsayımlardan kaynaklanmaktadır.

Rapor ayrıca, başlangıç ​​Basel III minimum sermaye gereksinimleri, toplam kayıp emme kapasitesi (TLAC) ve Basel III'ün likidite gereksinimleri hakkında da veri sağlamaktadır.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder