DANSKE BANK’IN KARA PARA AKLAMA BİLANÇOSU 234 MİLYAR USD

Danske Bank, Estonya şubesinde gerçekleşen kara para aklama iddiaları hakkında merakla beklenen soruşturmanın sonuçları açıklandı. Rapor, en yüksek tahminleri dahi geride bırakarak, 2007 ve 2015 yılları arasında Danske Bank Estonya şubesinin, yerleşik olmayan binlerce müşteri tarafından yapılan şüpheli işlemlerde 234 milyar dolarlık işlem gerçekleştirdiğini açıkladı. Raporda, Estonya şubesindeki AML prosedürlerinin "açıkça yetersiz" olduğu ve Estonya şubesince yasal yükümlülüklerin bir çok kereler ihlal edildiği yer almaktadır.

Bu özet yazı, raporda yer alan “hatalı müşteri uygulamaları” ve “göz ardı edilen uyarıları (red flags)” içermektedir.

HATALI MÜŞTERİ UYGULAMALARI

British Virgin Islands, United Kingdom, Cyprus, ve Denmark dahil çeşitli ülkelerde şüpheli olarak tanımlanmış veya bunlarla bir şekilde ilişkilendirilmiş ve çok sayıda müşteri tarafından paylaşılan adreslerde kayıtlı müşteriler.

Kamuya açık raporlarda yer alan gelir rakamları ile hesaplarından yapılan transferler arasında önemli ölçüde farklılık bulunan müşteriler.

Kamu sitelerinde kara para aklama şemalarıyla ilişkilendirilmiş müşteriler.

Kısa dönemler içerisinde hesaplarından düzenli olarak çok büyük tutarlı para geçişleri olan, olağan dışı ödeme yapıları izleyen, açıklanamayan veya olağandışı fon/zenginlik kaynaklarına sahip, olağandışı ödeme tanımlamaları ve hakkında olumsuz haberler olan müşteriler.

Alıcı bankadaki karşı tarafı şüpheli olan ödemeler gerçekleştiren müşteriler.

Buna ek olarak, raporlar, Estonya şubesini kullandığı iddia edilen birçok kötü şöhretli kara para aklama olayına dikkat çekiyor: 1) Putin’in ailesinin ve FSB'nin bir ferdi için fon işlemleri yapan paravan Rus Şirketlerinin yer aldığı olay;  2) Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin eski İtalyan üyesi Luca Volontè tarafından Azerbaycan'daki siyasi tutuklularla ilgili bir kararın 2013’de iptal ettirilmesi amacıyla Azerbaycan yetkililerinden rüşvet alınmasının organize edilmesi; ve 3) Hermitage Capital Management tarafından, Rus hükümetindeki üst düzey yetkililerce 230 milyon USD akladığı söylenen ve Sergei Magnitsky'nin ortaya çıkardığı vergi dolandırıcılığı olayı. Raporda bu olaylarla ilgili kesin argümanlar bulunmamaktadır.

GÖZ ARDI EDİLEN KARA PARA AKLAMA UYARILARI

Danske Bank, 2007’de Sampo Bank’ı satın aldığında Estonya şubesini ve binlerce yerleşik olmayan müşterisini de satın aldı. Banka daha önce Baltık iştiraklerinin sistemsel entegrasyonunu düşünmesine rağmen satın almadan sonra bunun çok maliyetli olacağını düşünerek bu görüşünden  vazgeçti. Ayrı bir IT platformuna tabi olmanın bir sonucu olarak, şube dahil olduğu gruba hakim “müşteri yönetim ve işlem ve risk izleme sistemleri” tarafından yönetilememiştir.

Grup, Estonya şubesindeki yerleşik olmayan müşterilerin yüksek riskli olduğunun farkındaydı, ancak riskin uygun AML prosedürleri ile azaltıldığına inanıyordu. Raporda, Grubun Estonya şubesi ve hatta Estonya makamları tarafından AML prosedürlerinin büyük ölçüde uyumlu olduğu konusunda güvence verdiği pek çok durum açıklanmaktadır. Ancak, 2013 yılında Danimarka FSA’i, Estonya şubesi, müşterileri ve AML prosedürleri hakkında bilgi aldı. Bu tarihte Grup Hukuk Biriminden gelen yazışmalar Estonyadaki Rus müşteriler için düzenlenmiş bir “çok özel kurulum” anlayışını ve bu“ müşterilerin yüksek risk içerdiğini ”belirtmektedir. Grup Hukuk Birimi, bir çok müşterisinin Rus Merkez Bankası tarafından tutulan kara listede yer aldığını kabul etmiştir. Hukuk Biriminin yazışmaları, Danimarka FSA'nın “ABD yetkililerine Dankse Bank’ın AML gerekliliklerine uyduğunu” teyit ettikleri için çok endişeli olduğunu ifade etmektedir. Danimarka FSA’i Estonya’daki müşteri incelemelerinin (due diligence) sadece yazılı prosedürlerde kalmaması günlük işleyişte de yer alması konusunu vurgulamaktadır.

Bir başka önemli uyarı, 2013 yılı Haziran ayında, bir ABD muhabir bankasının AML endişelerine dayanarak Estonya şubesi ile ilişkisini sonlandırmasıyla gelmiştir. İç dokümanlar bu olayla ilgili bir değerlendirmeyi ve “Yerleşik Olmayan Rus Profilleri” nin bir incelemesini göstermektedir. Bu konu, bir başka muhabir bankanın, Dankse Bank Estonya şubesi ile çalışmayı kabul etmesi üzerine bir aksiyon alınmadan kapatılmıştır.

Aralık 2013'te, Danske Bank sonunda göz ardı edemeyeceği bir uyarı aldı. Estonya şubesinin bir çalışanı (whistle-blower) şube trafından gerçekleştirilen önemli hatalı uygulamalara dair bildirimde bulundu: (1) İngiltere Şirketler Odasına (UK Companies House) yanlış finansal bilgi veren belli bir müşteri hakkında eksik finansal veri olması; (2) suç işlediği bilinmesine ragmen bir şirket ile çalışmaya devam edilmesi; (3) şube çalışanlarınca kayıtların tahrif edilmesi.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder