BASEL KOMİTESİ YENİ “STRESS TESTİ İLKELERİNİ” YAYINLADI

Basel Bankacılık Denetim Komitesi 17 Ekim 2018’de, Stres testi ilkelerinin nihai versiyonunu yayınladı. Bu belge, Komite'nin, küresel finansal kriz tarafından da ortaya konulan stres testi uygulamalarındaki kilit zayıflıklara değinen,güvenilir stres testi uygulamaları ve denetimini sağlamak için 2009’da yayınlanan İlkeler'in yerini almıştır. İlkeler’in yürürlüğe girdiği zamandan bu yana stres testinin rolü önem kazanmıştır. Artık hem bankalar için kritik bir risk yönetimi unsuru, hem de denetim otoriteleri ve makro-ihtiyati otoriteler için temel bir araçtır. Güncellenen ilkeler bu gelişmeyi yansıtmaktadır. Güncellenmiş ilkeler, aynı zamanda, stres testi uygulamaları gelişmeye devam ettikçe, bankalar ve ülkelerce de uygulanabilecek şekilde genel bir seviyede düzenlenmiştir.

İlkeler, ilk olarak Aralık 2017'de istişare için yayınlanmış ve alınan görüşler bu girişimi destekleyerek Komite'nin 2009 ilkelerini gözden geçirme çalışmalarına yardımcı olmuştur.

İlkeler, stres testi çerçevelerinin temel unsurlarına odaklanır. Bunlar, stres testi faaliyetlerine rehberlik eden ve stres testi çerçevelerinin kullanımını, uygulanmasını ve denetlenmesini kolaylaştıran hedefleri, yönetişimi, politikaları, süreçleri, metodolojiyi, kaynakları ve belgeleri içerir. Her bir ilkeyi, bankalar ve otoriteler için eşit derecede ilgili olan kısa bir açıklama takip etmektedir.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder