BASEL KOMİTESİ “SİBER DAYANIKLILIK, UYGULAMA ÖRNEKLERİNİ” YAYINLADI

Basel Bankacılık Denetim Komitesi 4 Aralık 2018 tarihinde, ilgili banka ve düzenleyici ve denetleyici otoritelerin siber dayanıklılık uygulamalarını çeşitli ülkeler bazında gözlemlediği ve karşılaştırdığı raporunu (Siber Dayanıklılık, uygulama örnekleri) yayınladı. Rapor otoritelerin daha önce yapılan uluslararası anketlere verdikleri yanıtlar, uluslararası uzmanların birbirleriyle paylaştıkları gözlemler ve yürürlükte olan etkili uygulama ve beklentilere dayanmaktadır. Ayrıca sektör temsilcilerinin katkılarından faydalanılmıştır.

Raporda, siber dayanıklılığı geliştirmek için karşılaşılan mevcut zorluklar ve alınan inisiyatifler, 10 başlık altında özetlenmiş olup, ilgili ülkelerde karşılaşılan vaka çalışmaları ile gösterilmiştir. Raporun yer aldığı linki aşağıda bulabilirsiniz.

https://www.bis.org/bcbs/publ/d454.htm

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder