BASEL KOMİTESİ G-SIB DÜZENLEMESİNİN İLK İNCELEMESİNİ YAYINLADI

Basel Komitesi tarafından 5 Şubat 2019’da yayınlanmış olan “Küresel sistemik öneme sahip bankalar düzenlemesi çerçevesinde ilk deneyimlerin incelenmesi” başlıklı açıklamanın Türkçe metni aşağıda bulunabilir.

Bu makale, G-SIB'lerin sistemik önemini değerlendirmek için kullanılan metodolojiyi içeren küresel sistemik öneme sahip bankalar (G-SIB) düzenlemesi çerçevesinde bugüne kadar gerçekleşen deneyimlerin ilk analizini sunmaktadır. Bir çok konuyu içeren bir analizdir. Öncelikle, G-SIB'lerin ve G-SIB'ler dışındaki bankaların, G-SIB çerçevesinin uygulanmaya başlamasından bu yana farklı davranıp davranmadığı, eğer varsa davranışta gözlenen farklılıkların çerçevenin amaçlarına uygun olup olmadığı araştırılmaktadır. Daha sonra, G-SIB'lerin ve G-SIB'ler dışındaki bankaların davranışlarında bölgesel farklılıklar olup olmadığına bakılmaktadır.

Analiz, G-SIB'lerin ve G-SIB olmayanların farklı davrandığını ortaya koymaktadır; ancak, her iki grup da heterojendir, bu nedenle gösterge sonuçları çoğu zaman birkaç bankadan oldukça fazla etkilenmektedir. Bununla birlikte, G-SIB'lerin çoğu, değerlendirilen dönemde G-SIB puanlarını düşürerek, bilançolarını G-SIB çerçevesinin amaçlarına uygun şekilde değiştirmiştir. Buna karşılık, G-SIB olmayanlar aynı dönemde G-SIB puanlarını arttırmışlardır. Son olarak, bölgesel analiz, bankaların G-SIB göstergelerindeki eğilimlerin ve nihai G-SIB puanına en fazla katkıda bulunan göstergelerin ülkeler ve bölgeler arasında heterojen olduğunu göstermektedir. Euro bölgesinden, Büyük Britanya’dan ve ABD’den G-SIB'ler bir çok gösterge için sistemik önemlerini azaltmış olsa da, Çin ve Japon G-SIB'ler tüm göstergeler için, özellikle de ikame edilebilirlik kategorisindeki yüksek göstergeler için, nispeten olumlu bir büyüme göstermiştir.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder