Neden üye olmalıyım?

OpRisk Dergisi’nin içerdiği “operasyonel risk veritabanında” 8.000 civarında olay kaydı bulunmakta olup, Türkiye’de ilk defa yapılmış bir çalışmayı ifade etmektedir. Veritabanı, yapılacak iş analizlerinde ve uyum, süreç geliştirme, modelleme, istihbarat gibi çalışmalarda gereksinim duyulan dışsal bilgi desteğini sağlamaktadır.

 
OPRİSK DERGİSİ ve OPERASYONEL RİSK VERİTABANI NEDİR?

OpRisk Dergisi; Fors Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri tarafından internet üzerinden üyelerine hizmet vermek üzere oluşturulmuş bir dergidir. Dergi, son derece detaylı olarak hazırlanmış bir "operasyonel risk veritabanı" içermektedir. Halihazırda veri tabanında 8.000 civarında operasyonel risk olayı kaydı bulunmakta olup, her bir olay, yaptırım uygulayan resmi otoritelerce açıklanmış bilgilere dayanmaktadır. Bu doğrultuda, her bir olayın açıklandığı resmi kaynak, referans olarak veri tabanında ayrı bir arama kriteri oluşturacak şekilde ve ayrıca bazı konular için ilgili link verilerek kaydedilmiştir. Kuşkusuz bu durum, kullanıcılara, konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için, başkaca bir arama yapmadan doğrudan ilgili kaynağa rahatlıkla ulaşabilme imkânı vermektedir.

Operasyonel risk veri tabanında yer alan olaylar kaynaklarını; Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurumu ve Yargıtay kararları, bankaların resmi olarak yaptıkları açıklamalar (faaliyet raporları ve KAP’dan yapılan özel durum açıklamaları), basında yer alan haberler ve farklı denetim otoritelerince (OFAC, FCA vb) verilen idari para cezalarından almaktadır.

Kayıtlar, her bir olayın kısa bir özeti ile birlikte, olay örgüsünde yer alan taraflar, karar verici kurumlar, referanslar ve geniş bir analiz spektrumu çerçevesinde oluşturulmuştur. Veri tabanı kullanılarak; firma, sektör, konu, yaptırım uygulayan kurum, tarih aralıkları, tutar aralıkları, yasal düzenlemeler, Basel Komitesi sınıflandırma kriterleri ve benzeri birçok araştırma kriteri oluşturularak sorgulama ve analiz yapılabilir. Ayrıca her bir olayın devamında gerçekleşen olaylara da (mesela alınan ceza üzerine firmanın daha sonra dava açması, sonuçlanmış ise davanın sonucu vs) veri tabanında yer verilmiştir.  İlave olarak, resmi makamlarca yönetim kurulu üyelerine verilen cezalar ayrıca işaretlenerek bu konuda ayrıca bilgi taraması ve analiz yapma olanağı sağlanmıştır. Veri tabanı düzenli olarak güncellenmektedir.

OpRisk Dergisine üye olmak, üyelere “operasyonel risk veri tabanına” ulaşma imkanı vermesinin yanı sıra, Bank for International Settlements (BIS) sitesinde Basel Komitesi tarafından yapılan açıklamaların Türkçe çevirisinin e-posta yoluyla üyelere gönderilmesi hizmetini de içermektedir.

 
OPRİSK DERGİSİNİ HANGİ ÇALIŞMALARINIZDA KULLANABİLİRSİNİZ?
 

  •  Faaliyette bulunduğunuz sektörde veya her sektörde yukarıda adı geçen otoritelerce uygulanan cezaları ve bunlar için açılmış davaları temyiz aşamaları da dahil olmak üzere görebilir ve benzer cezalara maruz kalmamak için kendi firmanızda engelleyici ve iyileştirici önlemler alabilirsiniz.

 

  • Veri tabanında yer alan olayları, süreç iyileştirme çalışmalarınızda, risk, kontrol noktalarının belirlenmesinde kullanarak, kurumunuz için rasyonel olan iş akışını belirleyebilirsiniz.

 

  • Veri tabanında yer alan bilgileri, Yönetim Kurulu’na yapacağınız raporlamalarda kullanarak, sektör, rakip firmalar vs karşılaştırmalı raporlar hazırlayabilirsiniz.

 

  • Yapılacak senaryo analizlerinde, operasyonel risk modellemelerinde veri kaynağı kullanabilirsiniz.

 

  • (Potansiyel) müşterilerin istihbarat sürecine dahil ederek müşterileriniz hakkında bilgi toplamakta kullanabilirsiniz.

 
​​OpRisk dergisinin fonksiyonlarını ve operasyonel kayıp veri tabanını detaylı olarak öğrenmek, nasıl yararlanabileceğiniz hakkında bir değerlendirme yapmak isterseniz, sitenin “iletişim” sekmesinde yer alan bilgileri kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,
 
Not: Veri tabanında yapılacak bir sorgulama sonucunda oluşacak excel ve pdf dosyalarına ait örneklere aşağıda yer verilmiştir.
 

 
 


 
 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder